Hopp til hovedinnholdet

Dølafe

Hovedbilde_dølafe-beskjært
Foto: © Anna Rehnberg / Norsk genressurssenter / NIBIO

Dølafeet hørte hjemme i Gudbrandsdalen, Østerdalen og på Hedemarken hvor det var lett tilgang på rikt fjellbeite.

Det var imidlertid langt til tettsteder med avsetning for ferske melkeprodukter, og det var tradisjon for å fôre opp dyr til slakt i dølafeets distrikt. Derfor ble dølafeet avlet som et kombinasjonsfe for mjølk og kjøtt.

 
Rundt århundreskiftet ønsket en å lage en felles uniform på dølafeet. Da skulle dyra ha horn og være ensfarga svart med brun ål (stripe) etter ryggen. En stamme som ble foredla på Jønsberg landbruksskole i 1880-åra hadde denne uniformen som mal. Dølafeet ble regnet for å være det tyngste feet i landet rundt århundreskiftet med ca. 350 kg levendevekt. Ei dølaku i dag veier ca. 500 kg, mens ei NRF-ku veier 550 kg i gjennomsnitt.
 

Utseende

Noe av det mest karakteristiske ved rasen er fargevariasjonen med farger som svart, brunt, rødt, hvitt og brandet. Tegningene kan være ensfarget, flekket, sadlet og sidet. Langt de fleste dyra har store horn, men det finnes også dyr som er født kollet. På slutten av 1800-tallet var dølafeet ennå mer fargerikt. Det kunne være grå-, svart- og rødsidet, brandet eller ensfarget - og det var både kollete og hornete dyr.
 

Bevaring hos private bønder

Det meste av dølafeet som finnes i dag kommer fra èn besetning i Fåvang i Gudbrandsdalen. I de seinere åra har aktiviteten for rasen økt og en del bønder har interesse av å ha dølafe. Disse gjør en svært viktig innsats for å øke antallet dyr og for å øke interessen for rasen.
 

Laget for Dølafe

Etter nedgangsperioden for de gamle storferasene på 1960- og 1970-tallet tok interessen for rasene seg kraftig opp igjen i løpet av 1980-tallet og etter hvert ble Laget for Dølafe dannet. Dølafelaget arbeider med livdyrformidling og medlemsblad, i tillegg til at de samarbeider med Norsk genressurssenter og GENO om inntak av okser til semin.
 
_DSC2181-20110603-A Rehnberg- Norsk genressurssenter- Skog og landskap_dølafe.jpg
Det er stor fargevariasjon innad i rasen. Foto: Anna Rehnberg / Norsk genressurssenter / NIBIO
_DSC2360-20110612-A Rehnberg- Norsk genressurssenter- Skog og landskap_dølafe.jpg
De fleste av dølafe har horn, men det finnes også dyr som blir født kollet (uten horn). Foto: Anna Rehnberg / Norsk genressurssenter / NIBIO