Bevaringsverdige husdyrraser

En bevaringsverdig husdyrrase er en nasjonal rase med en truet eller kritisk truet populasjonsstørrelse. Kriteriene er utarbeidet av Norsk genressurssenter i samarbeid med Genressursutvalget for husdyr og står nederst på denne nettsiden.

Bilde 17 fra Sansdøya foto Brit Hareid til nettside
Kystgeiter på Sandsøya. Foto: Brit Hareid