Bevaringsverdige husdyrraser

En bevaringsverdig husdyrrase er en nasjonal rase med en truet eller kritisk truet populasjonsstørrelse. Kriteriene er utarbeidet av Norsk genressurssenter i samarbeid med Genressursutvalget for husdyr og står nederst på denne nettsiden.

Bilde 17 fra Sansdøya foto Brit Hareid til nettside
Kystgeiter på Sandsøya. Foto: Brit Hareid

Bevaringsverdige husdyrraser

 
En bevaringsverdig husdyrrase i Norge er en rase som regnes som nasjonal og med en truet eller kritisk truet populasjonsstørrelse. Kriteriene er utarbeidet av Norsk genressurssenter i samråd med Genressursutvalget for husdyr. 
 

Kriterier til en nasjonal husdyrrase

  • Rasen skal ha blitt importert til eller etablert i Norge før 1950.
  • Rasen skal ikke ha hatt vesentlig innkryssing av importert avlsmaterialet eller importen skal ha foregått i tråd med norske avlsmål.
  • Rasen skal ha eller ha hatt næringsmessig og kulturhistorisk betydning.
 
Raser som er importert eller etablert i Norge før 1950
Importerte raser med et avlsprogram definert og gjennomført av en norsk avlsorganisasjon og etablert etter 1950 er ikke regnet som nasjonale husdyrraser. Norsk genressurssenter henstiller likevel til alle avlsorganisasjoner som driver avl med dokumentert avlsframgang at de etablerer et sikringslager av sæd som ikke skal destrueres selv om avlsarbeidet legges ned. Dette gjelder også for raser som har vært brukt som far- eller morrase. Disse rasene har ikke vært lenge i Norge og det er derfor et større fokus på å sikre genressursene enn fokus på kulturhistorie.

Kriterier til grad av truethet

FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, har publisert retningslinjer for hvordan kategorisere husdyrrasers truethet (FAO, 2013). Disse anbefalingene tar hensyn til om artens hunndyr har høy eller lav reproduksjonsevne, slik at arter der hunndyret normalt bare får ett avkom i året får en lavere terskel for når rasen er truet enn arter der hunndyret kan få flere avkom per år, se tabell under. En rase regnes som truet fram til den har en stabil populasjonsstørrelse over hhv. 1000 og 3000 hundyr.
 
 
Skjermbilde-grad-av_truethet_tabell.PNG