Hopp til hovedinnholdet

Østlandsk rødkolle

_DSC1084-20100623-A Rehnberg- Norsk genressurssenter- Skog og landskap_østlandsk_rødkolle
Foto: © Anna Rehnberg / Norsk genressurssenter / NIBIO

På østlandet var det lang tradisjon for østlandsk rødkolle, men rasen ble nesten borte da NRF overtok plassen i fjøsene.

Det var lang tradisjon for røde og kollete dyr på Østlandet, og gamle skifteprotokoller viser at det fantes besetninger hvor over halvparten av dyra var røde og kollete så tidlig som på 1700-tallet.

Østlandsk rødkolle var den dominerende rasen i sentrale strøk av Østlandet fram til den etter hvert ble utkonkurrert av NRF. Østlandsk rødkolle ble sammensluttet med NRF i 1961 som et av de første lagene. Bare noen svært få bønder på Østlandet har holdt på det gamle lokale feet og rasen var nede i ca. 10 kyr på slutten av 80-tallet. Disse dyra sammen med innslag fra søsterpopulasjonen i Sverige, svensk rödkulle, brukes for å bygge opp igjen en bestand av rasen. Antallet dyr har økt betraktelig i de seinere år.
 

Utseende

På slutten av 1800-tallet var ønsket å lage forskjellige standarduniformer på storfe i hvert distrikt, og østlandsk rødkolle ble gjerne delt opp i romerikskveg og det litt mindre smålenskveget i Østfold. Uniformen som det ble satset på var rød og kollet, men noen dyr hadde også hvite avtegn. Smålenskveget var spesielt kjent for å ha hvite avtegn, og enkelte dyr kunne ha store hvite partier på hodet og ble da kalt "skautet".
Gode jordbruksforhold var et godt utgangspunkt for å avle fram ei relativt storvokst og produktiv melkeku, og allerede i 1950-åra var levendevekta på ei voksen rødkolle rundt 500 kg. Ei vanlig NRF-ku veier til sammenligning ca. 550 kg.


Bevaring hos private bønder

Noen bønder har interesse av å ha østlandsk rødkolle, noe som er helt nødvendig for å sikre en viss populasjon av rasen. Disse gjør en svært viktig innsats for å øke antallet dyr, og også øke interessen for rasen.
 

Laget for østlandsk rødkolle

Det har i de seinere år blitt etablert et eget interesselag for rasen, Laget for Østlandsk rødkolle. Laget jobber blant annet med livdyrformidling, medlemskontakt og å ta inn okser til semin i samarbeid med Norsk genressurssenter.
_DSC8024 A Rehnberg-Norsk genressurssenter150812.jpg
Foto: © Anna Rehnberg / Norsk genressurssenter / NIBIO
_DSC8098 A Rehnberg-Norsk genressurssenter150812.jpg
Enkelte østlandske rødkoller kan ha store hvite avtegn på hodet. Dyr med dette avtegnet kalles "skautet". Foto: Anna Rehnberg / Norsk genressurssenter / NIBIO