Hopp til hovedinnholdet

Sidet trønderfe og nordlandsfe

_DSC2202-20110603-A Rehnberg- Norsk genressurssenter- Skog og landskap_STN
Foto: © Anna Rehnberg / Norsk genressurssenter / NIBIO

Rasen er et resultat av avlsarbeid innen forskjellige midt- og nordnorske raser, som etterhvert ble slått sammen til sidet trønderfe og nordlandsfe.

I siste halvdel av 1800-tallet ble det brukt utenlandsk fe, spesielt ayrshirefe, for å forbedre det norske feet. Rundt århundreskiftet slo et nytt avlssyn, kjent som stedegenhetslæra, igjennom og de fleste distriktene ønsket å utvikle sin egen lokale ferase basert på det opprinnelige feet.
 

Kolle fra Røros

Det svartsidete, kollete feet rundt Røros ble valgt ut som det mest opprinnelige og reine, og egnet som en fjellrase i Trøndelagsdistriktet. Man valgte å avle fram dyr ut i fra denne typen og derav kommer navnet "rørosfeet".
 
I Nord-Norge var feet i utgangspunktet mer uensartet i farger og avtegninger enn i Trøndelag. Det var mye svartsidete og røde dyr, og også hornete individer. Det var stor uenighet om hvilken rasestandard man skulle velge, men valget falt til slutt på den svartsidete typen det ble satset på i Trøndelag. Ved dette valget fikk man fordelen ved å få et stort enhetlig avlsområde for rasen. Sidet trønderfe og nordlandsfe - gjerne forkortet til STN, ble regnet som samme rase fra 1920-årene.
 

Utseende

STN er en melke- og kombinasjonsrase tilpasset forholdene i dal og fjellbygdene. Kyrne veier snaut 450 kg i gjennomsnittlig levende vekt. Dyra er i dag naturlig kollet og fargen er oftest svartsidet. Rødsidete og brandsidete dyr kan også forekomme. Det kan være stor forskjell i forholdet mellom svart og hvitt, alt fra nesten svart med hvit stripe over ryggen - til nesten hvite dyr med få svarte dropler på sidene. Rasen er som oftest sort eller farget rundt øyne, ører og på mulen. STN-kua er finlemmet, godlynt og kjent for å ta seg lett fram i terrenget.
 
Dyra er tidlig kjønnsmodne og kyrne viser god brunst. Produksjonen på første kalven er som regel moderat, men øker med alderen. Gjennomsnittlig årsavdrått på kyr registrert i Husdyrkontrollen er ca 4000 kg, med et fettinnhold på 4,2 % og proteininnhold på 3,3 %.
 

Bevaring i dag

Det er Norsk genressurssenter som har det overordnede ansvaret for bevaring og bærekraftig forvaltning av de nasjonale husdyrrasene våre, inkludert STN, senteret samarbeider tett med avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe.
STN.jpg
Sidet trønderfe og nordlandsfe er en melke- og kombinasjonsrase tilpasset forholdene i dal og fjellbygdene. Foto: Anna Rehnberg / Norsk genressurssenter / NIBIO