NIBIO Landvik: Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø

‘Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø’ ble oppretta i 2018 som en del av prosjektet ‘Fra grasmark til blomstereng’, men vår erfaring strekker seg mye lenger tilbake: NIBIO Landvik ved Grimstad har helt siden opprettelsen i 1950 vært en ledende aktør innen forskning på oppformering og bruk av grasfrø, kløverfrø rotvekst/grønnsakfrø, og frø av markblomster.

Blomstereng-beskåret. Foto Ellen Svalheim
Foto: Ellen Svalheim
Frøbestilling

Ved bestilling av frø fra NIBIO Landvik, kontakt elise.pedersen@nibio.no.

Normal leveringstid er ca. en uke. Pris for blomsterengfrø (uten gras) er kr 1300,- + mva. pr. hekto uansett kvantum.  Pris for fjellfrø/naturgras er kr 450,- + mva. pr. kg ved kjøp av minstekvantum på 2 kg. Vi gir 10 % rabatt ved kjøp av 5 kg eller mer, 15 % rabatt ved kjøp av 100 kg eller mer og 20 % rabatt ved kjøp av 200 kg eller mer.

Vennligst oppgi ditt organisasjonsnummer for fakturering.

Handler du som privat person ønsker vi betaling til Vipps 758566.

Fraktkostnaden for forsendelse inntil 2 kg er 200 kr + mva, for 3 - 5 kg er 228 + mva og 6 - 10 kg er 348 + mva

Ved mottatt kvittering for vippsbetaling (send denne gjerne på epost til elise.pedersen@nibio.no) samt leveringsadresse og mobilnummer vil vi effektuere bestillingen.

Har du ikke mulighet til å betale med vipps, kan vi sende faktura på epost.

Om blomsterenger i Hyttemagasinet

Hyttemagasinet.no 4/2021

15.6 MB pdf

Om naturfrø i Bondebladet, 9.09.2021

5.229 MB pdf

Vi ble autorisert som frøforretning i år 2000 og hadde i mange år ansvar for tidlig oppformering av norske gras, kløver og grønnsaksorter. På denne måten bygget vi opp landets beste frøavlskompetanse.  De seinere åra har vi i tillegg til frø av godkjente sorter også arbeidet mye med stedegent ‘naturfrø’, dvs. frø av viltvoksende planter for å fremme større biologisk mangfold og til revegetering etter naturinngrep. Vi har rikholdig utstyr for frørensing og eget frølaboratorium som gjør oss i stand til å handtere småpartier av spesialfrø, for eksempel frø til blomstereng i ulike regioner.  

Vårt motto er: Norsk frø i norsk jord.

 

NYHETER FRA KOMPETANSESENTERET (pr. 13. juni 2024)

Risiko for rester av plantevernmidler i frøposer fra NIBIO

‘Naturskyddsforeningen i Sverige publiserte i mars 2024 rapporten "Biskadlige bekämingsmedel på bivänlige växter". Rapporten viste at  53 av 54 innkjøpte potteplanter (krukväxter) og 36 av 68 innkjøpte frøposer av pollinatorvennlige vekster  inneholdt rester av plantevernmidler. Om noe av frøet var produsert i Sverige framgår ikke av rapporten, men det aller meste av frø og vegetativt plantemateriale var uansett produsert i utlandet, med Nederland, Litauen, Latvia, Polen og Tyskland som de viktigste produsentland for blomsterengfrø. Importerte blomsterfrøblandingene som omsettes i Norge kommer fra de samme produsentlandene.

Den svenske resultatene er skremmende, men de er heldigvis ikke overførbare til NIBIOs blomsterfrøblandinger. Vår oppformering av regionale blomsterengblanding er basert på innsamlinger i artsrike gamle kulturmarker der det ikke gjødsles eller brukes plantevernmidler. Produksjonen foregår dels på NIBIO Landvik ved Grimstad og NIBIO Holt i Tromsø og dels hos rundt 30 kontraktdyrkere over hele landet. Det innsamla frøet sås eller prikles i plugger som så plantes ut på duklagte senger for å unngå ugras. Ugras i gangene mellom sengene bekjempes med slått eller luking, skjønt noen av våre produsenter benytter også Roundup eller andre kjemiske ugrasmidler i gangene. På Landvik er vi i ferd med å gå over til å kjøre plenklipper i radene mellom plastsengene og unngår dermed all bruk av kjemiske ugrasmidler.  

Når vi kommer til andre generasjons ‘storskalafrøavl’ på sådde arealer, for eksempel for å lage norske robustfrøblandinger til pollintorstriper i landbruket, er behovet for kjemisk ugrasbekjemping større, spesielt i etableringsåret. Her gjennomfører vi nå et prosjekt med ugrasmidler som allerede er godkjent på det norske markedet. Foreløpige resultater tyder på at vi kommer langt med en sprøyting med jordvirkende middel mellom såing og spiring. Siden norsk blomsterengarter nesten alltid er flerårige, vil det da gå over ett år fra sprøyting  til frøhøsting. Sjansen for at det skal finnes rester av plantevernmidler i frøene er dermed minimal.

Av insektmidler har vi hatt noen få tilfeller der det har vært nødvendig å sprøyte frøavlsfelt av prestekrage for å bekjempe larver av ‘prestekrageflue’ som ellers lever inni blomstene og spiser opp frøene.  Preparatet  som da har vært bruk er lambda-cyhalotrin (Karate), som det aldri ble funnet rester av i den svenske undersøkelsen. Til dette bruk har vi søkt og fått tillatelse av Mattilsynet til forsøkssprøyting av et begrenset areal.  Tilsvarende kan det ved frøavl av smalkjempe vært nødvendlig å sprøyte med soppmiddel for å unngå at sopp ødelegger frøavlinga eller spireevnen for frøet. På grunn av disse unntaka definerer vi ikke frøproduksjonen som økologisk, men bruken av plantevernmidler er uansett minimal sammenlikna med blomsterfrøavl i utlandet.  Den som kjøper våre regionale frøbalandinger  skal være trygg på at frøene både er ‘giftfrie’ og med  minimalt innhold av frø av uønska ugrasarter eller andre skadelige organismer.

 

Husk påmelding til Norsk blomsterengdag på Landvik 19.juni

Gå ikke glipp av denne fagdagen  for å høre siste nytt om praktisk etablering og skjøtsel av blomstereng.  Fullstendig program og påmelding finner du her. Norsk blomstengdag arrangeres annenhvert år. Nedenfor vises et utvalg bilder fra forrige blomsterengdag i 2022.

ONSDAG 19. JUNI KL 09:00 – 16:00
NIBIO Landvik, Reddalsveien 215, Grimstad
Påmeldingsfrist 7. juni

Les mer og meld deg på her: Program og påmelding

 

lunsj i hagen.jpeg
Tross enkelte regndråper ble lunsjen inntatt i hagen på Landvik. Foto: Morten Günther.


 

Demo blomstereng blomsterengdag II.jpeg
Stort artsmangfold i demonstasjonsfelt anlagt med NIBIOs frøblanding høsten 2018. Etablering av blomstereng krever tid! Foto: Morten Günther.

 

Geir Knudsen viser engsmelle.JPG
Geir Knudsen viser rundt i frøavlsfelt med engsmelle ‘Gjerstad’. Foto. Anne Borchert.

 

 

Regionale frøblandinger for blomstereng og naturgras 2024

Etter en lang rense og analysesesong er vi nå klar med årets regionale frøblandinger.  Dette gjelder:

 1. Totalt 11 artsrike, regionale blandinger basert på første generasjons oppformering.  Disse omsettes i 10 g poser gjennom Felleskjøpet (Bondekompaniet), ‘La Humla Suse’s Nettbutikk og enkelte hagesentre. I kvantum på minimum 100 g kan du også bestille blandingene dirkete fra NIBIO ved å kontakte Elise Krey Pedersen. Nytt av året er ‘Blomsterengblanding for sørlige fjellstrøk’ tilpasset fjellområdene på /rundt Hardangervidda og sørover.
 2. Til sammen 10 regionale naturgrasblandinger (inkl. ‘Fjellfrø Hardangervidda’ og ‘Fjellfrø Rondane/Dovre/Røros’) til såing alene eller sammen med blomsterfrøblandingene for de nevnte regionene. Felleskjøpet Agri selger Fjellfrø-blandingene i 0,5 kg pakninger. I kvantum på minimum 2 kg kan samtlige naturgrasblandinger også bestilles direkte fra NIBIO.
 3. Regionale Robustfrøblandinger til bruk ved anlegg av større blomsterenger og pollinatorsoner på Sørøstlandet og (nytt av året !) i Innlandet. Dette er frøblandinger basert på andre generasjons, mekanisert frøavl av de mest konkurransesterke artene i de regionale ‘småskala’-blandingene. Blomsterfrøet er blanda 50/50 med naturgras og selges gjennom Felleskjøpet Agri (1 kg pakninger)  og direkte fra  NIBIO.

Den eksakte sammensetningen av årets regionale frøblandinger finner du i Tabellene 1,2 og 3 her:

Regionale blomsterfrø-blandinger og naturgras / fjellfrøblandinger’

 

Høyere tilskuddssats for bruk av Regional Robustfrøblanding til  pollinatorsoner i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet publiserte 10.april følgende informasjon om tilskudd til pollinatorsoner i Innlandet. Blomsterfrø for Innlandet til pollinatortiltak i jordbruket er nå i salg | Statsforvalteren i Innlandet

På samme måte som i Viken, Vestfold/Telemark og Agder kan dermed bønder i Innlandet søke om å få dekket den høyere frøkostnaden ved bruk av norsk , regional robustfrøblanding sammenlikna med ‘Spire Insektvenn’, ‘Strand nr 71’ eller andre blandinger som inneholder arter som ikke hører naturlig hjemme i Norge.
 


Kva er det som spirer?

Temasiden "Spirer og småplanter av markblomster" ble lansert i en nyhetssak på NIBIO.no, 22.03.2024. 

Sola varmar, småfuglane kvitrar og graset skiftar gradvis farge frå gult til grønt. Snart tittar også dei første markblomane fram rundt om i landet. Men kva slag er dei? Det kan vere vanskeleg å skilje ei plante frå ei anna før blomane kjem. No har NIBIO lansert ei temaside som kan hjelpe deg å forstå kva som spirer.

Spirebeskrivelsene er også omtalt i siste nummer av Blyttia, tidsskriftet til Norsk botanisk forening.

 

Ny rapport om behovet for forkjøling (stratifisering) hos frø av ulike markblomster

Av Trygve S. Aamlid

Mange flerårige markblomster er trege i etableringsfasen og både planteskoler og hageeiere har derfor begynt å lage pluggplanter av utvalgte arter. En av disse planteskolene er Reiersøl vxtr i Froland som i flere år har produsert og solgt pluggplanter basert på frø fra NIBIO Landvik. Med støtte fra Innovasjon Norge foreligger det nå en rapport om hvordan stratifisering (kjøling ved ulik temperatur og med ulik varighet av frø sådd i pluggbrett) påvirker spiringa av ulike arter.

Forsøka ble gjennomført på Reiersøl i perioden 2020-2022 og omfattet til sammen elleve arter:

 • Engtjæreblom (Viscaria vulgaris) og firkantperikum (Hypericum maculatum) spirte villig og viste ikke behov for statifisering.
 • Flekkgriseøre (Hypochaeris maculata), rødknapp (Knautia arvensis) og storengkall (Rhinantus major) spirte best etter en til to måneders stratifisering i mørkt kjølerom ved 4-7°C.
 • Pluggplanter av engtjæreblom (7.v.), tiriltunge (midten) og engsmelle (høyre) produsert av Reiersøl vxtr.
 • Engbelgvekstene gjerdevikke (Vicia sepium) og fuglevikke (Vicia cracca) var avhengig av skarifisering, dvs. behandling med sandpapir for å bryte harde frøskall. Etter at vannopptaket var sikret gjennom skarifisering, var spiringa av fuglevikke like god uten forkjøling, men gjerdevikke hadde i tillegg til harde frø også fysiologiske frøkvile og spiringa ble derfor fremmet av stratifisering i kjølerom.
 • For Maria nøkleblom (Primula veris), blåknapp (Succisa pratensis), ormehode (Echium vulgare) og enghumleblom (Geum rivale) varierte stratifiseringsbehovet mellom ulike år og frøpartier.

Plugger engtjæreblom tiriltunge engsmelle.JPG
Pluggplanter av engtjæreblom (7.v.), tiriltunge (midten) og engsmelle (høyre) produsert av Reiersøl vxtr. Foto: Trygve S. Aamlid

 

Rapporten finner du nederst på siden under "Publikasjoner".

 

Abel Gizaw skal studere genetisk tilpasning og frøoverføringssoner i rød jonsokblom, blåklokke, prestekrage, ryllik og markjordbær

Av Trygve S. Aamlid

I motsetning til de genetiske studiene med ulike arter av ‘fjellfrø’ er NIBIOs inndeling av landet i frøoverføringssoner for blomsterengfrø basert på skjønn og følger i stor grad fylkesgrensene. Nå skal inndelinga studeres nærmere i det nye NIBIO-prosjektet ‘Planter til naturrestaurering’.

 

Kollasje med blomster og Abel Gizaw
Abel Gisaw skal studere populasjonsgenetikk i rød jonsokblom, blåklokke, prestekrage og ryllik, samt epigenetiske effekter i markjordbær (Foto: Artsdatabanken).


Abel Gizaw er ansatt som ‘post-doc’ på prosjektet.  Han er opprinnelig fra Etiopia, men har doktorgrad i planteevolusjon og jobbet flere år ved Naturhistorisk museum i Oslo. Siden september 2023 er han godt etablert på Landvik.  

Prosjektet har tre hoveddeler, nemlig:

 1. Populasjonsgenetiske analyser av plantemateriale innsamla over hele landet av rød jonsokblom, blåklokke, prestekrage og ryllik. Denne delen av prosjektet vil gi et viktig korrektiv til dagens soneinndeling, og den vil også gi mer ‘kjøtt på beinet’ i forhold til anbefalingene fra ‘Vitenskapskomiteen for mat og miljø’ (2021). For noen av artene vil det kanskje vise seg at to eller flere frøoverføringssoner kan slå sammen, noe som i så fall vi forenkle og effektivisere frøavlen.
 2. Feltforsøk med innsamla populasjoner av de samme artene på NIBIO stasjonene Holt (Tromsø), Tuv (Steinkjer), Fureneset (Sunnfjord), Særheim (Klepp), Landvik (Grimstad) og Apelsvoll (Toten).  På hvert av de seks stedene er det lagt ut ruter med fire ulike typer anleggsjord slik det skal være mulig å studere tilpasning til både klima, jord og samspillet mellom dem.
 3. Epigenetiske effekter i markjordbær.  Dette er en grunnleggende studie der Abel vil undersøke hvordan opp-formering under fremmede klima- og jordbunnsforhold kan føre til at gener slås av og på uten at selve arvematerialet forandres.

NIBIOs kompetansesenter for blomstereng og naturfrø ønsker Abel velkommen til Landvik og ser fram til nyttig kunnskap om hvordan ulike arter tilpasser seg forholda på voksestedet.

Fra feltforsøk
Fra NIBIO-retore feltet med ulike typer anleggsjord på Landvik. I 2024 vil rutene her og i tilsvarende felt andre NIBIO stajsoner bli fylt opp av med enkeltplanter av de fem modellarten med opphav ulike steder i landet.

 

Lenke til rapporten ligger allerede på sida med regionale frøblandinger

 

Vinteren er ikke dautid for den som driver med frø !

Hvis noen tror at vinteren er en rolig periode på ‘Kompetansenter for blomstereng og naturfrø’, er det fullstendig feil ! Ved siden av rådgiving, rapportskriving, søknadsskriving og forsøksplanlegging, er frørensing og frøanalyser de viktigste arbeidsoppgavene på denne årstida. I tillegg til sortimentet fra 2023 vil det i 2024 for første gang bli tilgjengelig ei artsrik blomsterfrøblanding for Hardangervidda og andre sørlige fjellstrøk, samt Regionale Robustfrøblandinger til pollinator-soner og andre større areal i Innlandet og Midt Norge (Trøndelag, Nordmøre og Romsdal).

Les mer om frørensing og frøanalyser og planlegging frøblandinger for 2024 i filen under:
 

Vinteren er ikke dautid ved produksjon av frø

Nyhet fra kompetansesenteret. 1.12.2023

0.615 MB pdf

Bøker om frø og blomsterenger

Boka ‘Norske blomsterenger – forbilder, frøblandinger, etablering og skjøtsel’ ble gitt ut av Fagbokforlaget i mai 2023. Boka er rikt illustrert og skrever av seks fagfolk med til sammen mer enn hundre års erfaring med de gamle norske slåttengene, samt etablering og skjøtsel av nye enger.  To av forskerne ved NIBIOs kompetansesenter, Ellen Svaheim og Trygve S. Aamlid, er medforfatter til boka.

to bøker.jpg
Foto. Trygve Aamlid

 

 

 

 

Guri Tveitos hytte Nordmarka II.jpg
Blomstereng utenfor hytte I Nordmarka, sådd med NIBIOs frøblanding i 2021. Foto: Guri Tveito.
Vestre Gravlund Oslo, juni 2022.jpg
Ett år gammel blomstereng sådd med NIBIOs frøblanding på Vestre Gravlund i Oslo. Foto: Magnus Gommerud Nielsen

Tilbakemeldinger fra kunder

Vi setter alltid pris på tilbakemeldinger fra kunder som har sådd frøblandingene våre. Den kanskje  vanligste (litt negative) tilbakemeldinga er at man ser mye ‘ugras’ og lite blomstring i såingsåret. Det er likevel som forventa, jf. veiledningene på denne websida. 

Når vi kommer til året etter såring, bør inntrykket være et annet. Nedenfor viser vi derfor  noen bilder av blosmterenger sådd med våre frøblandinger i 2021. Her ses flere arter bl.a. prestekrage, engsmelle, ryllik, følblom, engtjæreblom og ormehode. Og vi riktig skjøtsel vil dette artsmangfoldet bare øke etter hvert som åra går 😊

Campus juni 2022.png
Blomstereng sådd på anleggsjord satt sammen etter NIBIOs resept og med NIBIOs frøblanding på nye Campus Ås i 2021. (Her har det riktignok sneket seg inn et par lupiner) Foto: Trond K. Haraldsen.