NIBIO Landvik: Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø

‘Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø’ ble oppretta i 2018 som en del av prosjektet ‘Fra grasmark til blomstereng’, men vår erfaring strekker seg mye lenger tilbake: NIBIO Landvik ved Grimstad har helt siden opprettelsen i 1950 vært en ledende aktør innen forskning på oppformering og bruk av grasfrø, kløverfrø rotvekst/grønnsakfrø, og frø av markblomster.

Blomstereng-beskåret. Foto Ellen Svalheim
Foto: Ellen Svalheim
Frøbestilling

Ved bestilling av frø fra NIBIO Landvik, kontakt elise.pedersen@nibio.no.

Normal leveringstid er ca. en uke. Pris for blomsterengfrø (uten gras) er kr 1300,- + mva. pr. hekto uansett kvantum.  Pris for fjellfrø/naturgras er kr 450,- + mva. pr. kg ved kjøp av minstekvantum på 2 kg. Vi gir 10 % rabatt ved kjøp av 5 kg eller mer, 15 % rabatt ved kjøp av 100 kg eller mer og 20 % rabatt ved kjøp av 200 kg eller mer.

Vennligst oppgi ditt organisasjonsnummer for fakturering.

Handler du som privat person ønsker vi betaling til Vipps 758566.

Fraktkostnaden for forsendelse inntil 2 kg er 200 kr + mva, for 3 - 5 kg er 228 + mva og 6 - 10 kg er 348 + mva

Ved mottatt kvittering for vippsbetaling (send denne gjerne på epost til elise.pedersen@nibio.no) samt leveringsadresse og mobilnummer vil vi effektuere bestillingen.

Har du ikke mulighet til å betale med vipps, kan vi sende faktura på epost.

Om blomsterenger i Hyttemagasinet

Hyttemagasinet.no 4/2021

15.6 MB pdf

Om naturfrø i Bondebladet, 9.09.2021

5.229 MB pdf

 

 

 

FotoTrygveAamlid.JPG
Foto: Trygve S. Aamlid

 

   

Geir Knudsen viser engsmelle.JPG
Geir Knudsen viser rundt i frøavlsfelt med engsmelle ‘Gjerstad’. Foto. Anne Borchert.

Vi ble autorisert som frøforretning i år 2000 og hadde i mange år ansvar for tidlig oppformering av norske gras, kløver og grønnsaksorter. På denne måten bygget vi opp landets beste frøavlskompetanse.  De seinere åra har vi i tillegg til frø av godkjente sorter også arbeidet mye med stedegent ‘naturfrø’, dvs. frø av viltvoksende planter for å fremme større biologisk mangfold og til revegetering etter naturinngrep. Vi har rikholdig utstyr for frørensing og eget frølaboratorium som gjør oss i stand til å handtere småpartier av spesialfrø, for eksempel frø til blomstereng i ulike regioner.  

Vårt motto er: Norsk frø i norsk jord.

 

NYHETER FRA KOMPETANSESENTERET (pr. 20. august 2022)

Elin Blütecher ny kulturlandskapsforsker på Landvik.

Arbeidet med blomstereng og naturfrø på NIBIO Landvik utføres av forskere i NIBIOs avdelinger for ‘Kulturlandskap og biomangfold’ og ‘Grøntanlegg og vegetasjonsøkologi’ i tillegg til en stor og engasjert stab i ‘NIBIO Eiendom’.  Fra 8.august er teamet forsterket med en ny kulturlandkapsforsker som hovedsakelig skal jobbe sammen med Ellen Svalheim, bl.a. med botanisering i forsøksfeltene der vi har sådd norske frøblandinger.

Elin kommer fra en stilling som arealplanlegger i Midt-Telemark kommune, men hun er utdanne botaniker/økolog ved Høgskolen i Bø (nå en del av Universitetet i Sørøst-Norge) og gleder seg til å jobbe mer med plantefaglige oppgaver enn hun har hatt anledning til de siste åra. Vi ønsker Elin velkommen til Landvik og se fram til godt samarbeid i åra som kommer. 

Elin Blütecher.jpg
Elin Blütecher i gang med botanisering av arter. Foto: Ellen Johanne Svalheim

 

Nær 90 samlet til Norsk blomsterengdag 21.juni 2022

Kompetansesenteret tar mål av seg til å arrangere ‘Blomsterengdag’ på Landvik annenhvert år, men på grunn av Covid 19 hadde det gått tre år siden sist da rundt 90 forskere, firmafolk, blomsterfrøavlere og representanter for forvaltning og grønanleggsbransje var samlet til fagdag 21.juni. Det ble en inspirerende dag med interessante foredrag, markvandringer og gode diskusjoner. Nedenfor noen bilder fra Blomsterengdagen.  Vi håper å kunne invitere til et nytt arrangement i 2024 !

Møtelyden blomsterengdagen.jpeg
Deltakere samla til ‘Norsk blomsterengdag’ i møtesalen på Landvik. Foto: Morten Günther
lunsj i hagen.jpeg
Tross enkelte regndråper ble lunsjen inntatt i hagen på Landvik. Foto: Morten Günther.
Demo blomstereng blomsterengdag II.jpeg
Stort artsmangfold i demonstasjonsfelt anlagt med NIBIOs frøblanding høsten 2018. Etablering av blomstereng krever tid! Foto: Morten Günther.
Kristine Sundsdal i fagerklokke.jpeg
Kristine Sundsdal viser fram frøavlsfelt i fagerklokke, aksveronika og smyle. I bakgrunnen et større felt med rød jonsokblom. Foto: Morten Günther.

 

 

 

IMG_5066.JPG
Deltakere på årets kurs. Foto: Trygve Aamlid

Kurs om etablering av blomstereng på Vea fagskole

Vea fagskole på Moelv arrangerer med ujamne mellomrom kurset ‘Etablering av blomstereng’ med foreleser fra NIBIO. Kurset er beregnet på anleggsgartnere, parkforvaltere, kommunalt ansatte og andre interesserte. Her er noen av temaene som tas opp:

 1. Blomstereng vs. slåtteeng / slåttemark. Historisk perspektiv.
 2. Egna arealer til blomstereng: Jord, ugrastilstand, slitasje m.m.
 3. Langsiktige forberedelser før innsåing av urter i eksisterende grasmark.
 4. Såtid og såteknikk. Vanning og gjødsling i etableringsfasen.
 5. Frø til blomstereng: Importert frø vs. frø med regionalt opphav. Regelverk.
 6. Litt om egen innsamling av frø, jf. ‘Frøboka’
 7. Produksjon og tilgang på norsk blomsterengfrø for ulike landsdeler.
  Kriterier for sammensetning av regionale frøblandinger.
 8. Forventa tilslag etter såing av flerårig blomsterfrøblanding.
 9. Alternative måter å anlegge av blomstereng: ‘Høymetoden’. 
 10. Kort om skjøtsel av blomsterenga: Antall slåtter, tidspunkt for slått og slåtteredskap.

 

I tillegg til teoridelen er det også en praktisk øving der kursdeltakerne får utdelt frø og sår sin egen ‘flekk’ med blomstereng.

Årets kurs ble arrangert 17.aug. og var fulltegnet med 25 deltakere. Nytt kurs er planlagt i august 2023. Følg med på Vea fagskoles nettside 

Stabil etterspørsel etter frø til blomstereng og fjellfrø / frø til naturgraseng - de fleste frøblandinger er fortsatt tilgjengelig for leveranse denne sesongen

Reine blomsterfrøblandinger for ulike regioner

Årets etterspørsel etter blomsterfrø har vært stabil med leveranse av til sammen 137 kg frø fra 1.generajons frøavl fram til 10.august.  Dette på nivå med samlet leveranse i 2021. Salget i 2022 fordeler seg på følgende måte mellom de regionale frøblandingene:

 • Tørrengblanding Sørøstlandet: 35 kg
 • Friskengblanding Sørøstlandet 40 kg
 • Blomterfrøblanding Sørvestlandet: 19 kg
 • Blomsterfrøblanding Innlandet lavlandet: 14 kg
 • Blomsterfrøblanding Innlandet fjellstrøk:  7 kg
 • Blomsterfrøblanding Midt-Norge: 9 kg
 • Blomsterfrøblanding Nordland: 14 kg

Pr 20.august har vi frø igjen av begge blandinger for Sørøstlandet, samt for ‘Innlandet lavland’ og Nordland.  Hvis du trenger over 100 g frø (nok til 100-150 m2) kan du bestille dette direkte fra Landvik ved å henvende deg til  Elise.Pedersen@nibio.no. Ellers har Felleskjøpet (‘Bondekompaniet’ i Rogaland/Agder og ‘FK-butikken’ i resten av landet) fortsatt 10 g poser igjen av samtlige blandinger i sine butikker i de respektive regioner.

Blomstereng robustblanding (frø fra storskala oppformering av et mindre antall utvalgte arter)

Basert på storskala oppformering av prestekrage, knoppurt, rundbelg og rødkløver i NIBIO-prosjektet ‘Effektivisering av norsk blomsterfrøavl’ blandet Felleskjøpet Agri våren 2022 opp 1200 kg av ‘Blomstereng Robust, til pollinatorstiper/pollinatorsoner, veikanter og andre større areal på Sørøstlandet. Blandinga kommer i kilospakninger. Blandinga innholder 50 % grasfrø, og pr 10.aug. var det rikelig med frø igjen.

Naturgras / fjellfrø

Her er det pr 10.aug. levert 1,7 tonn frø, mot rundt 2,5 tonn i hele 2021. Årsaken til nedgangen er bl.a. at vi har hatt svært begrenset tilgang på frø av fjelltimotei i 2022.  Fjelltimotei vil være tilbake i Dovre/Rondane/Røros-blandinga i 2023, mens det vil gå ett år til før fjellfrø ‘Haukeli’ eller ‘Vikafjellet’ er tilbake som en av flere hovedkomponenter i Fjellfrø ‘Hardangervidda’. På grunn av feilslått frøavl vil vi heller ikke ha smyle og fjellkvein med i de ordinære frøblandingene i 2023.

 

 

 

Guri Tveitos hytte Nordmarka II.jpg
Blomstereng utenfor hytte I Nordmarka, sådd med NIBIOs frøblanding i 2021. Foto: Guri Tveito.
Vestre Gravlund Oslo, juni 2022.jpg
Ett år gammel blomstereng sådd med NIBIOs frøblanding på Vestre Gravlund i Oslo. Foto: Magnus Gommerud Nielsen

Tilbakemeldinger fra kunder

Vi setter alltid pris på tilbakemeldinger fra kunder som har sådd frøblandingene våre. Den kanskje  vanligste (litt negative) tilbakemeldinga er at man ser mye ‘ugras’ og lite blomstring i såingsåret. Det er likevel som forventa, jf. veiledningene på denne websida. 

Når vi kommer til året etter såring, bør inntrykket være et annet. Nedenfor viser vi derfor  noen bilder av blosmterenger sådd med våre frøblandinger i 2021. Her ses flere arter bl.a. prestekrage, engsmelle, ryllik, følblom, engtjæreblom og ormehode. Og vi riktig skjøtsel vil dette artsmangfoldet bare øke etter hvert som åra går 😊

Campus juni 2022.png
Blomstereng sådd på anleggsjord satt sammen etter NIBIOs resept og med NIBIOs frøblanding på nye Campus Ås i 2021. (Her har det riktignok sneket seg inn et par lupiner) Foto: Trond K. Haraldsen.

Nye priser for fjellfrø / frø av naturgras

Økte priser på bl.a. gjødsel og diesel har ført til økte kostander i frøavlen, og vi var derfor nødt til å justere opp prisen på naturgras / fjellfrø fra våren 2022. Behovet for prisøkning har i løpet av sommeren blitt ytterligere forsterket av at Landbruksdepartementet, i strid med vår høringsuttale, valgte å ikke ta fjellfrø/naturgras med ved utvidelse av ‘Forskrift om tilskudd til frøavl’ pr 1.juli (Se egen nyhetssak).  

 
Følgende kilopriser (ekskl. mva) gjelder pr 20.aug.

 • Fjellrapp Vinje, Kvikne og Saltfjellet                       450 kr
 • Fjellkvein Strynefjellet                                                  650 kr
 • Engkvein Vrådal og Sokndal                                        450 kr
 • Fjelltimotei Kongsvold, Haukeli og Vikafjellet   550 kr
 • Rødsvingel Misvær og Sauherad                               300 kr
 • Rødsvingel Frigg                                                              200 kr
 • Sauesvingel Hol                                                                300 kr
 • Sauesvingel Lillian                                                          230 kr
 • Smyle Fjære og Norefjell                                              700 kr

 

‘Naturgras Telemark’, ‘Fjellfrø Rondane/Dovre/Røros’ og ‘Fjellfrø Hardangervidda’ koster kr 420 kr pr kg

Ved kjøp av blandinger gir vi følgende rabatter:

 • 10 % rabatt ved kjøp av 5 kg eller mer
 • 15 % rabatt ved kjøp av 100 kg eller mer
 • 20 % rabatt ved kjøp av 200 kg eller mer

 

Støtte til prosjekter

Sparebankstiftelsen DNB støtter allmennyttige prosjekter på Østlandet. De ønsker seg flere søknader der barn og unge bidrar og får lære om blomster- og slåtteenger, og gjerne får være med å lage, ta vare på eller lære om disse. Neste søknadsfrist er 1.des. 2022.Sjekk om du og din forening kan søke støtte på sparebankstiftelsen.no
 
I tillegg er også Miljødirektoratets tilskuddsordning «Tiltak for ville pollinerende insekter» aktuell å søke på for de som bl.a. ønsker å restaurere eller opparbeide blomsterenger med ville, lokale markblomster. Frist 15.januar 2023. Les mer om ordningen på miljødirektoratet.no

Nytt NIBIO-prosjekt med støtte fra Sparebankstiftelsen:
Gjenkjenning av blomsterengplanter på tidlig stadium

Ett av de vanligste spørsmåla til oss i NIBIO er :  Jeg har sådd blomstereng, men aner ikke hva som spirer ! Er det de innsådde urtene eller er det bare ugras ?

Dette er et svært relevant spørsmål, for sikker gjenkjenning av nyspirte planter som knapt har utviklet varige blad kan være vanskelig, og forveklingsmulighetene er store! 

For å kunne gi bedre veiledning om dette søkte vi siste vinter og fikk innvilget fra Sparebankstiftelsen (se avsnittet over) et prosjekt der ett av måla er å hjelpe publikum med å identifisere blomsterengplaner på et tidlig stadium.

I vår ble frø av de vanligste artene sådd i potter, og gjennom sommeren har avdelingsingeniør Ove Hetland tatt bilder av ‘spirene’ på ulike stadier, se eksempler nedenfor.  Målet er å systematisere materialet og legge hele bildesamlinga og en liten beskrivelse / veiledning ut på www.blomstereng.no innen vekstsesongen 2023.

  

Hanekam-kollasje-1.jpg
Hanekam på frøplantestadiet og på tidlig rosettstadium. Foto: Ove Hetland
Engtjæreblomst-kollasje-1.jpg
Unge planter av engtjæreblom. Foto: Ove Hetland

Tilskudd til norsk produksjon av blomsterfrø.

I samsvar med Regjeringas forslag fra et drøyt år tilbake ble ‘Forskrift om tilskudd til frøavl’   fra 1.juli 2022 utvidet til å omfatte pollinatorvennlig blomsterengfrø. Tilskuddet gis som gjenleggstilskudd ved etablering av nye frøavlsfelt, pristilskudd i produksjonsåra, garantibeløp ved feilslått avling og tilskudd til overlagrings av frø. Vi er svært glade for at denne utvidelsen nå er på plass ! Vi gav riktignok innspill om at den også burde omfatte naturgras / fjellfrø, men det ble ikke imøtekommet av departementet.

Den nye forskriften med tilskuddssatser er tilgjengelig på Lovdata.