NIBIO Landvik: Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø

‘Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø’ ble oppretta i 2018 som en del av prosjektet ‘Fra grasmark til blomstereng’, men vår erfaring strekker seg mye lenger tilbake: NIBIO Landvik ved Grimstad har helt siden opprettelsen i 1950 vært en ledende aktør innen forskning på oppformering og bruk av grasfrø, kløverfrø rotvekst/grønnsakfrø, og frø av markblomster.

Blomstereng-beskåret. Foto Ellen Svalheim
Foto: Ellen Svalheim
Frøbestilling

Ved bestilling av frø fra NIBIO Landvik, kontakt elise.pedersen@nibio.no.

Normal leveringstid er ca. en uke. Pris for blomsterengfrø (uten gras) er kr 1300,- + mva. pr. hekto uansett kvantum.  Pris for fjellfrø/naturgras er kr 450,- + mva. pr. kg ved kjøp av minstekvantum på 2 kg. Vi gir 10 % rabatt ved kjøp av 5 kg eller mer, 15 % rabatt ved kjøp av 100 kg eller mer og 20 % rabatt ved kjøp av 200 kg eller mer.

Vennligst oppgi ditt organisasjonsnummer for fakturering.

Handler du som privat person ønsker vi betaling til Vipps 758566.

Fraktkostnaden for forsendelse inntil 2 kg er 200 kr + mva, for 3 - 5 kg er 228 + mva og 6 - 10 kg er 348 + mva

Ved mottatt kvittering for vippsbetaling (send denne gjerne på epost til elise.pedersen@nibio.no) samt leveringsadresse og mobilnummer vil vi effektuere bestillingen.

Har du ikke mulighet til å betale med vipps, kan vi sende faktura på epost.

Om blomsterenger i Hyttemagasinet

Hyttemagasinet.no 4/2021

15.6 MB pdf

Om naturfrø i Bondebladet, 9.09.2021

5.229 MB pdf

 

 

 

 

 

Se bokomtale på nibio.no

 

 

 

 

 

 

Les mer om frøblandinger for Vestlandet

   

Trond underviser.JPG
Trond Haraldsen underviser om jord til blomstereng i nedbørrikt vestlandsklima, Bergen 24.mai 2024. Foto: Siri Skretting Jansen.

 

Vi ble autorisert som frøforretning i år 2000 og hadde i mange år ansvar for tidlig oppformering av norske gras, kløver og grønnsaksorter. På denne måten bygget vi opp landets beste frøavlskompetanse.  De seinere åra har vi i tillegg til frø av godkjente sorter også arbeidet mye med stedegent ‘naturfrø’, dvs. frø av viltvoksende planter for å fremme større biologisk mangfold og til revegetering etter naturinngrep. Vi har rikholdig utstyr for frørensing og eget frølaboratorium som gjør oss i stand til å handtere småpartier av spesialfrø, for eksempel frø til blomstereng i ulike regioner.  

Vårt motto er: Norsk frø i norsk jord.

 

NYHETER FRA KOMPETANSESENTERET (pr. 10. august 2023)

Stor etterspørsel av frø til blomstereng i 2023, men noen frøblandinger er fortsatt tilgjengelig for leveranse denne sesongen

 

Reine blomsterfrøblandinger for ulike regioner

Årets etterspørsel etter blomsterfrø har vært stabil med leveranse av til sammen 148 kg frø fra 1.generajons frøavl fram til 10.august.  Dette er mer enn samlet leveranse i 2022.  Salget i 2023 fordeler seg slik mellom de regionale frøblandingene:

 • Tørrengblanding Sørøstlandet: 20 kg
 • Friskengblanding Sørøstlandet: 32 kg
 • Spesialblandinger for Sørøstlanet 32 kg
 • Blomsterfrøblanding Sørvestlandet: 16 kg
 • Blomsterfrøblanding Vestlandet, kyststrøk: 11 kg
 • Blomsterfrøblanding Vestlandet, indre fjordstrøk og høyereliggende strøk: 6 kg
 • Blomsterfrøblanding Innlandet lavlandet: 4 kg
 • Blomsterfrøblanding Innlandet fjellstrøk: 7 kg
 • Blomsterfrøblanding Midt-Norge: 5 kg
 • Blomsterfrøblanding Nordland: 6 kg
 • Blomsterfrøblanding Nordland: 6 kg
 • Blomsterfrøblanding Troms & Finnmark: 3 kg

Pr. 10. august har vi igjen små kvanta (1-5 kg) av blandingene før Sørøstlandet, Vestlandet, Innlandet lavland, Midt-Norge og Nordland.  Hvis du trenger over 100 g frø (nok til 100-150 m2) kan du bestille dette direkte fra Landvik ved å henvende deg til  Elise Krey Pedersen.

Ellers har Felleskjøpet (‘Bondekompaniet’ i Rogaland/Agder og ‘FK-butikken’ i resten av landet) fortsatt 10 g poser igjen av de fleste blandingene i sine butikker i de respektive regioner. Ti grams frøposer kan også kjøpes gjennom ‘La Humla Suse’s nettbutikk.

Pr. 10. august 2023 har vi rikelig med frø igjen av NIBIOs Fjellfrø og Naturgrasblandinger.

Blomstereng robust (frø fra 2.generasjons storskala oppformering)

Basert på storskala oppformering av prestekrage, knoppurt, rundbelg og rødkløver i NIBIO-prosjekt ‘Effektivisering av norsk blomsterfrøavl’ blandet Felleskjøpet i 2022 opp 1200 kg av ‘Blomstereng Robust, til pollinatorstiper/pollinatorsoner, veikanter og andre større areal på Sørøstlandet. Blandinga kommer i kilo-pakninger og innholdet 50 % naturgras Pr. 10. august har Felleskjøet Agri en restbeholdning på ca. 500 kg. Fra 2024 vil rød jonsokblom engsmelle og muligens andre arter inngå i denne blandinga, og det er også et mål å lage tilsvarende blandinger for Innlandet og Midt-Norge.

 

Ny bok om norske blomsterenger

Boka ‘Norske blomsterenger – forbilder, frøblandinger, etablering og skjøtsel’ ble gitt ut av Fagbokforlaget i mai 2023. Boka er rikt illiustrert og skrever av seks fagfolk med til sammen mer enn hundre års erfaring med de gamle norske slåttengene, samt etablering og skjøtsel av nye enger.  To av forskerne ved NIBIOs kompetansesenter, Ellen Svaheim og Trygve S. Aamlid, er medforfatter til boka.

 

to bøker.jpg
Foto: Trygve Aamlid

 


Stor interesse for kurs om etablering av blomstereng

I forbindelse med lanseringa av NIBIOs regionale frøblandinger for Vestlandet arrangerte NIBIO og Universitetet i Bergen 24. mai kurs om etablering av blomstereng i Botanisk Hage på Milde i Bergen. Kurset var medfinansiert av Statsforvalteren i Vestland og fulltegnet med rundt 30 deltakere.

Kurset var beregnet på landskapsarkitekter, anleggsgartnere og offentlige etater og forvaltning, men samme kveld ble det også arrangert en fagsamling for hageeiere som ønsker å etablere blomstereng. Forelesere på begge arrangement var Heidi Lie Andersen ved UiB (som også har samlet mesteparten av morfrøet til de nye blomsterengblandingene for Vestlandet), Trond Haraldsen fra NIBIO (ekspert på jord til blomstereng) og Trygve S. Aamlid fra kompetansesenteret på Landvik.

I hovedkurset var det også med en praksisdel der deltakerne fikk øve seg på vurdering av alternative vekstmasser og såing av blomsterfrø, enten alene eller i blanding med NIBIOs naturgrasblandinger for Vestlandet.

Det årlige kurset om etablering av blomstereng på Vea fagskole går i år av stabelen tirsdag 15.august og er pr. dato fulltegnet. Foreleser her er Trygve S. Aamlid.

 

Fra øving I.JPG
Foto: Siri Skretting Jansen

 

Fra øving II.JPG
Under kurset i Bergen ble øvinger med vurdering av vekstmasser og såing av eng gjennomført til tross for lett regnvær. Foto: Siri Skretting Jansen (øverst) og Trygve S. Aamlid (nederst)

 

Nær 90 var samlet til Norsk blomsterengdag i juni 2022. 
Vi håper å komme tilbake med et tilsvarende arrangement i 2024.

Kompetansesenteret tar mål av seg til å arrangere ‘Blomsterengdag’ på Landvik annenhvert år. På grunn av Covid 19 gikk det tre år siden sist da rundt 90 forskere, firmafolk, blomsterfrøavlere og representanter for forvaltning og grønanleggsbransje var samlet til fagdag 21.juni. Det ble en inspirerende dag med interessante foredrag, markvandringer og gode diskusjoner. Nedenfor noen bilder fra Blomsterengdagen.  Vi håper å kunne invitere til et nytt arrangement i 2024 !

Møtelyden blomsterengdagen.jpeg
Deltakere samla til ‘Norsk blomsterengdag’ i møtesalen på Landvik. Foto: Morten Günther
lunsj i hagen.jpeg
Tross enkelte regndråper ble lunsjen inntatt i hagen på Landvik. Foto: Morten Günther.
Demo blomstereng blomsterengdag II.jpeg
Stort artsmangfold i demonstasjonsfelt anlagt med NIBIOs frøblanding høsten 2018. Etablering av blomstereng krever tid! Foto: Morten Günther.
Geir Knudsen viser engsmelle.JPG
Geir Knudsen viser rundt i frøavlsfelt med engsmelle ‘Gjerstad’. Foto. Anne Borchert.

 

Kristine Sundsdal i fagerklokke.jpeg
Kristine Sundsdal viser fram frøavlsfelt i fagerklokke, aksveronika og smyle. I bakgrunnen et større felt med rød jonsokblom. Foto: Morten Günther.

 

 

 

Guri Tveitos hytte Nordmarka II.jpg
Blomstereng utenfor hytte I Nordmarka, sådd med NIBIOs frøblanding i 2021. Foto: Guri Tveito.
Vestre Gravlund Oslo, juni 2022.jpg
Ett år gammel blomstereng sådd med NIBIOs frøblanding på Vestre Gravlund i Oslo. Foto: Magnus Gommerud Nielsen

Tilbakemeldinger fra kunder

Vi setter alltid pris på tilbakemeldinger fra kunder som har sådd frøblandingene våre. Den kanskje  vanligste (litt negative) tilbakemeldinga er at man ser mye ‘ugras’ og lite blomstring i såingsåret. Det er likevel som forventa, jf. veiledningene på denne websida. 

Når vi kommer til året etter såring, bør inntrykket være et annet. Nedenfor viser vi derfor  noen bilder av blosmterenger sådd med våre frøblandinger i 2021. Her ses flere arter bl.a. prestekrage, engsmelle, ryllik, følblom, engtjæreblom og ormehode. Og vi riktig skjøtsel vil dette artsmangfoldet bare øke etter hvert som åra går 😊

Campus juni 2022.png
Blomstereng sådd på anleggsjord satt sammen etter NIBIOs resept og med NIBIOs frøblanding på nye Campus Ås i 2021. (Her har det riktignok sneket seg inn et par lupiner) Foto: Trond K. Haraldsen.