NIBIO Landvik: Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø

‘Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø’ ble oppretta i 2018 som en del av prosjektet ‘Fra grasmark til blomstereng’, men vår erfaring strekker seg mye lenger tilbake: NIBIO Landvik ved Grimstad har helt siden opprettelsen i 1950 vært en ledende aktør innen forskning på oppformering og bruk av grasfrø, kløverfrø rotvekst/grønnsakfrø, og frø av markblomster.

Blomstereng-beskåret. Foto Ellen Svalheim
Foto: Ellen Svalheim
Frøbestilling

Ved bestilling av frø fra NIBIO Landvik, kontakt elise.pedersen@nibio.no.

Normal leveringstid er ca. en uke. Pris for blomsterengfrø (uten gras) er kr 1300,- + mva. pr. hekto uansett kvantum.  Pris for fjellfrø/naturgras er kr 450,- + mva. pr. kg ved kjøp av minstekvantum på 2 kg. Vi gir 10 % rabatt ved kjøp av 5 kg eller mer, 15 % rabatt ved kjøp av 100 kg eller mer og 20 % rabatt ved kjøp av 200 kg eller mer.

Vennligst oppgi ditt organisasjonsnummer for fakturering.

Handler du som privat person ønsker vi betaling til Vipps 758566.

Fraktkostnaden for forsendelse inntil 2 kg er 200 kr + mva, for 3 - 5 kg er 228 + mva og 6 - 10 kg er 348 + mva

Ved mottatt kvittering for vippsbetaling (send denne gjerne på epost til elise.pedersen@nibio.no) samt leveringsadresse og mobilnummer vil vi effektuere bestillingen.

Har du ikke mulighet til å betale med vipps, kan vi sende faktura på epost.

Om blomsterenger i Hyttemagasinet

Hyttemagasinet.no 4/2021

15.6 MB pdf

Om naturfrø i Bondebladet, 9.09.2021

5.229 MB pdf

   

Vi ble autorisert som frøforretning i år 2000 og hadde i mange år ansvar for tidlig oppformering av norske gras, kløver og grønnsaksorter. På denne måten bygget vi opp landets beste frøavlskompetanse.  De seinere åra har vi i tillegg til frø av godkjente sorter også arbeidet mye med stedegent ‘naturfrø’, dvs. frø av viltvoksende planter for å fremme større biologisk mangfold og til revegetering etter naturinngrep. Vi har rikholdig utstyr for frørensing og eget frølaboratorium som gjør oss i stand til å handtere småpartier av spesialfrø, for eksempel frø til blomstereng i ulike regioner.  

Vårt motto er: Norsk frø i norsk jord.

 

NYHETER FRA KOMPETANSESENTERET (pr. 05. april 2024)

 

Kva er det som spirer?

Temasiden "Spirer og småplanter av markblomster" ble lansert i en nyhetssak på NIBIO.no, 22.03.2024. 

Sola varmar, småfuglane kvitrar og graset skiftar gradvis farge frå gult til grønt. Snart tittar også dei første markblomane fram rundt om i landet. Men kva slag er dei? Det kan vere vanskeleg å skilje ei plante frå ei anna før blomane kjem. No har NIBIO lansert ei temaside som kan hjelpe deg å forstå kva som spirer.

Spirebeskrivelsene er også omtalt i siste nummer av Blyttia, tidsskriftet til Norsk botanisk forening.

 

Velkommen til Norsk blomsterengdag 2024

ONSDAG 19. JUNI KL 09:00 – 16:00
NIBIO Landvik, Reddalsveien 215, Grimstad
Påmeldingsfrist 7. juni

Les mer og meld deg på her: Program og påmelding
 

Ny rapport om behovet for forkjøling (stratifisering) hos frø av ulike markblomster

Av Trygve S. Aamlid

Mange flerårige markblomster er trege i etableringsfasen og både planteskoler og hageeiere har derfor begynt å lage pluggplanter av utvalgte arter. En av disse planteskolene er Reiersøl vxtr i Froland som i flere år har produsert og solgt pluggplanter basert på frø fra NIBIO Landvik. Med støtte fra Innovasjon Norge foreligger det nå en rapport om hvordan stratifisering (kjøling ved ulik temperatur og med ulik varighet av frø sådd i pluggbrett) påvirker spiringa av ulike arter.

Forsøka ble gjennomført på Reiersøl i perioden 2020-2022 og omfattet til sammen elleve arter:

  • Engtjæreblom (Viscaria vulgaris) og firkantperikum (Hypericum maculatum) spirte villig og viste ikke behov for statifisering.
  • Flekkgriseøre (Hypochaeris maculata), rødknapp (Knautia arvensis) og storengkall (Rhinantus major) spirte best etter en til to måneders stratifisering i mørkt kjølerom ved 4-7°C.
  • Pluggplanter av engtjæreblom (7.v.), tiriltunge (midten) og engsmelle (høyre) produsert av Reiersøl vxtr.
  • Engbelgvekstene gjerdevikke (Vicia sepium) og fuglevikke (Vicia cracca) var avhengig av skarifisering, dvs. behandling med sandpapir for å bryte harde frøskall. Etter at vannopptaket var sikret gjennom skarifisering, var spiringa av fuglevikke like god uten forkjøling, men gjerdevikke hadde i tillegg til harde frø også fysiologiske frøkvile og spiringa ble derfor fremmet av stratifisering i kjølerom.
  • For Maria nøkleblom (Primula veris), blåknapp (Succisa pratensis), ormehode (Echium vulgare) og enghumleblom (Geum rivale) varierte stratifiseringsbehovet mellom ulike år og frøpartier.

Plugger engtjæreblom tiriltunge engsmelle.JPG
Pluggplanter av engtjæreblom (7.v.), tiriltunge (midten) og engsmelle (høyre) produsert av Reiersøl vxtr. Foto: Trygve S. Aamlid

 

Rapporten finner du nederst på siden under "Publikasjoner".

 

Abel Gizaw skal studere genetisk tilpasning og frøoverføringssoner i rød jonsokblom, blåklokke, prestekrage, ryllik og markjordbær

Av Trygve S. Aamlid

I motsetning til de genetiske studiene med ulike arter av ‘fjellfrø’ er NIBIOs inndeling av landet i frøoverføringssoner for blomsterengfrø basert på skjønn og følger i stor grad fylkesgrensene. Nå skal inndelinga studeres nærmere i det nye NIBIO-prosjektet ‘Planter til naturrestaurering’.

 

Kollasje med blomster og Abel Gizaw
Abel Gisaw skal studere populasjonsgenetikk i rød jonsokblom, blåklokke, prestekrage og ryllik, samt epigenetiske effekter i markjordbær (Foto: Artsdatabanken).


Abel Gizaw er ansatt som ‘post-doc’ på prosjektet.  Han er opprinnelig fra Etiopia, men har doktorgrad i planteevolusjon og jobbet flere år ved Naturhistorisk museum i Oslo. Siden september 2023 er han godt etablert på Landvik.  

Prosjektet har tre hoveddeler, nemlig:

  1. Populasjonsgenetiske analyser av plantemateriale innsamla over hele landet av rød jonsokblom, blåklokke, prestekrage og ryllik. Denne delen av prosjektet vil gi et viktig korrektiv til dagens soneinndeling, og den vil også gi mer ‘kjøtt på beinet’ i forhold til anbefalingene fra ‘Vitenskapskomiteen for mat og miljø’ (2021). For noen av artene vil det kanskje vise seg at to eller flere frøoverføringssoner kan slå sammen, noe som i så fall vi forenkle og effektivisere frøavlen.
  2. Feltforsøk med innsamla populasjoner av de samme artene på NIBIO stasjonene Holt (Tromsø), Tuv (Steinkjer), Fureneset (Sunnfjord), Særheim (Klepp), Landvik (Grimstad) og Apelsvoll (Toten).  På hvert av de seks stedene er det lagt ut ruter med fire ulike typer anleggsjord slik det skal være mulig å studere tilpasning til både klima, jord og samspillet mellom dem.
  3. Epigenetiske effekter i markjordbær.  Dette er en grunnleggende studie der Abel vil undersøke hvordan opp-formering under fremmede klima- og jordbunnsforhold kan føre til at gener slås av og på uten at selve arvematerialet forandres.

NIBIOs kompetansesenter for blomstereng og naturfrø ønsker Abel velkommen til Landvik og ser fram til nyttig kunnskap om hvordan ulike arter tilpasser seg forholda på voksestedet.

Fra feltforsøk
Fra NIBIO-retore feltet med ulike typer anleggsjord på Landvik. I 2024 vil rutene her og i tilsvarende felt andre NIBIO stajsoner bli fylt opp av med enkeltplanter av de fem modellarten med opphav ulike steder i landet.

 

Lenke til rapporten ligger allerede på sida med regionale frøblandinger

 

Vinteren er ikke dautid for den som driver med frø !

Hvis noen tror at vinteren er en rolig periode på ‘Kompetansenter for blomstereng og naturfrø’, er det fullstendig feil ! Ved siden av rådgiving, rapportskriving, søknadsskriving og forsøksplanlegging, er frørensing og frøanalyser de viktigste arbeidsoppgavene på denne årstida. I tillegg til sortimentet fra 2023 vil det i 2024 for første gang bli tilgjengelig ei artsrik blomsterfrøblanding for Hardangervidda og andre sørlige fjellstrøk, samt Regionale Robustfrøblandinger til pollinator-soner og andre større areal i Innlandet og Midt Norge (Trøndelag, Nordmøre og Romsdal).

Les mer om frørensing og frøanalyser og planlegging frøblandinger for 2024 i filen under:
 

Vinteren er ikke dautid ved produksjon av frø

Nyhet fra kompetansesenteret. 1.12.2023

0.615 MB pdf

Ny bok om norske blomsterenger

Boka ‘Norske blomsterenger – forbilder, frøblandinger, etablering og skjøtsel’ ble gitt ut av Fagbokforlaget i mai 2023. Boka er rikt illiustrert og skrever av seks fagfolk med til sammen mer enn hundre års erfaring med de gamle norske slåttengene, samt etablering og skjøtsel av nye enger.  To av forskerne ved NIBIOs kompetansesenter, Ellen Svaheim og Trygve S. Aamlid, er medforfatter til boka.

to bøker.jpg
Foto. Trygve Aamlid

 

 

 

 

     

Les mer om frøblandinger for Vestlandet

   

Trond underviser.JPG
Trond Haraldsen underviser om jord til blomstereng i nedbørrikt vestlandsklima, Bergen 24.mai 2024. Foto: Siri Skretting Jansen.

 


Stor interesse for kurs om etablering av blomstereng

I forbindelse med lanseringa av NIBIOs regionale frøblandinger for Vestlandet arrangerte NIBIO og Universitetet i Bergen 24. mai kurs om etablering av blomstereng i Botanisk Hage på Milde i Bergen. Kurset var medfinansiert av Statsforvalteren i Vestland og fulltegnet med rundt 30 deltakere.

Kurset var beregnet på landskapsarkitekter, anleggsgartnere og offentlige etater og forvaltning, men samme kveld ble det også arrangert en fagsamling for hageeiere som ønsker å etablere blomstereng. Forelesere på begge arrangement var Heidi Lie Andersen ved UiB (som også har samlet mesteparten av morfrøet til de nye blomsterengblandingene for Vestlandet), Trond Haraldsen fra NIBIO (ekspert på jord til blomstereng) og Trygve S. Aamlid fra kompetansesenteret på Landvik.

I hovedkurset var det også med en praksisdel der deltakerne fikk øve seg på vurdering av alternative vekstmasser og såing av blomsterfrø, enten alene eller i blanding med NIBIOs naturgrasblandinger for Vestlandet.

Det årlige kurset om etablering av blomstereng på Vea fagskole går i år av stabelen tirsdag 15.august og er pr. dato fulltegnet. Foreleser her er Trygve S. Aamlid.

 

Fra øving I.JPG
Foto: Siri Skretting Jansen

 

Fra øving II.JPG
Under kurset i Bergen ble øvinger med vurdering av vekstmasser og såing av eng gjennomført til tross for lett regnvær. Foto: Siri Skretting Jansen (øverst) og Trygve S. Aamlid (nederst)

 

Nær 90 var samlet til Norsk blomsterengdag i juni 2022. 
Vi håper å komme tilbake med et tilsvarende arrangement i 2024.

Kompetansesenteret tar mål av seg til å arrangere ‘Blomsterengdag’ på Landvik annenhvert år. På grunn av Covid 19 gikk det tre år siden sist da rundt 90 forskere, firmafolk, blomsterfrøavlere og representanter for forvaltning og grønanleggsbransje var samlet til fagdag 21.juni. Det ble en inspirerende dag med interessante foredrag, markvandringer og gode diskusjoner. Nedenfor noen bilder fra Blomsterengdagen.  Vi håper å kunne invitere til et nytt arrangement i 2024 !

 

Møtelyden blomsterengdagen.jpeg
Deltakere samla til ‘Norsk blomsterengdag’ i møtesalen på Landvik. Foto: Morten Günther
lunsj i hagen.jpeg
Tross enkelte regndråper ble lunsjen inntatt i hagen på Landvik. Foto: Morten Günther.
Demo blomstereng blomsterengdag II.jpeg
Stort artsmangfold i demonstasjonsfelt anlagt med NIBIOs frøblanding høsten 2018. Etablering av blomstereng krever tid! Foto: Morten Günther.
Geir Knudsen viser engsmelle.JPG
Geir Knudsen viser rundt i frøavlsfelt med engsmelle ‘Gjerstad’. Foto. Anne Borchert.

 

Kristine Sundsdal i fagerklokke.jpeg
Kristine Sundsdal viser fram frøavlsfelt i fagerklokke, aksveronika og smyle. I bakgrunnen et større felt med rød jonsokblom. Foto: Morten Günther.

 

 

 

Guri Tveitos hytte Nordmarka II.jpg
Blomstereng utenfor hytte I Nordmarka, sådd med NIBIOs frøblanding i 2021. Foto: Guri Tveito.
Vestre Gravlund Oslo, juni 2022.jpg
Ett år gammel blomstereng sådd med NIBIOs frøblanding på Vestre Gravlund i Oslo. Foto: Magnus Gommerud Nielsen

Tilbakemeldinger fra kunder

Vi setter alltid pris på tilbakemeldinger fra kunder som har sådd frøblandingene våre. Den kanskje  vanligste (litt negative) tilbakemeldinga er at man ser mye ‘ugras’ og lite blomstring i såingsåret. Det er likevel som forventa, jf. veiledningene på denne websida. 

Når vi kommer til året etter såring, bør inntrykket være et annet. Nedenfor viser vi derfor  noen bilder av blosmterenger sådd med våre frøblandinger i 2021. Her ses flere arter bl.a. prestekrage, engsmelle, ryllik, følblom, engtjæreblom og ormehode. Og vi riktig skjøtsel vil dette artsmangfoldet bare øke etter hvert som åra går 😊

Campus juni 2022.png
Blomstereng sådd på anleggsjord satt sammen etter NIBIOs resept og med NIBIOs frøblanding på nye Campus Ås i 2021. (Her har det riktignok sneket seg inn et par lupiner) Foto: Trond K. Haraldsen.