Innsamling av eget frø

Ved å samle inn frø av markblomster rundt der du bor for etablering av blomstereng tar du hensyn til plantenes naturlige utbredelse og krav til voksested og klima.

IMG_20190708_195915-Frøinnsamling
Frøinnsamling fra blodstorkenebb. Foto: Klara Svalheim

NIBIO har utarbeid ei handbok om hvordan du selv kan samle lokale frø av markblomster til din egen blomstereng. Frøboka gir deg god veiledning, råd og inspirasjon til hvordan du kan samle inn frø av ville markblomster fra veikanter og artsrike kulturmarker der du bor. Frøa kan du bruke til å etablere små blomsterenger.

Boka inneholder forslag til omtrent 50 markblomster som hører hjemme i norske blomsterenger og som spiller en viktig rolle for alle insektene som pollinerer dem. Mange av de markblomstene vi har beskrevet, kan du finne i hele landet.

I Frøboka lærer du om blomstenes oppbygning, når de ulike artene blomstrer og setter frø og hvilke insekter som pollinerer dem. Ved hjelp av detaljerte foto får du hjelp til å kjenne igjen plantene i forskjellige utviklingsstadier, når de er visne og har modne frø, hvordan frøa ser ut og hvordan de kan høstes og tørkes. Du blir også kjent med de gamle kulturmarkene og våre viktigste pollinatorgrupper, og om hvorfor dette mangfoldet nå trues og hva vi kan gjøre for å ta vare på det.

Frøboka er utgitt på Fagbokforlaget og er utarbeidet av ni forskere og ingeniører ved ulike avdelinger og divisjoner. Redaktør for boka er Ellen Svalheim.  Boka kan bestilles gjennom ulike bokhandlere eller direkte fra Fagbokforlaget