Spirer og småplanter av markblomster

Hva er det som spirer? Etter at du har sådd og vanna, begynner det å spire fram noe grønt, smått og skjørt. Er det frøet du har sådd som spirer, eller er det noe annet? For hvordan ser de ulike markblomstene ut når de er små planter uten blomster? Vi har tatt bilde av 40 vanlige markblomster etter hvert som de vokser og utvikler seg. Fra den lille frøplanta til det utvikles varige blader, rosetter og etter hvert stengler. Her vil du lære om markblomstene i enga, slik du vanligvis ikke er vant til å se dem.

M_9788245035025-3.jpg
Spirebeskrivelsene er fine å bruke som et supplement til Frøboka. De omhandler de samme artene som i Frøboka, med unntak av noen få.

 

Kilder

Elven,R., Bjorå, C.S., Fremstad, E., Hegre,H., Solstad, H., 2022.Norsk flora. 8.utgåva. Det Norske Samlaget.

Eggenberg, S., & Möhl, A., 2020. Flora Vegetativa. Ein Bestimmungsbuch für Pflanzen der Schweiz im blütenlosen Zustand. 4., ergänzte und überarbeitete Auflage.

Fægri, K. 1958. Norges planter. Blomster og trær i naturen. Bind I-III. Cappelen.

Jonsell, B,. (ed.) 2001. Flora Nordica 2. Stockholm

Jonsell, B,.& Karsson, T. (eds.) 2010. Flora Nordica 6. Stockholm

Korsmo, E., Vidme, T, Fykse, H. 1981. Korsmos ugras plansjer. Landbruksforlaget.

Poland, J., & Clement, E., 2020. The Vegetative Key to the British Flora. A new approach to naming British & Irish vascular plants based on vegetative characters. Second edition.

Rich, T.C.G., Jermy, A.C, Carey, J.L., 1998. Plant crib 1998. Botanical society of British Isles. London.

Ugrasnøkkel på nett https://www.plantevernleksikonet.no/ugrasnokkel/om/

Sparebankstiftelsen logo.png
Spirebeskrivelsene er støttet av Sparebankstiftelsen DNB

 

De fleste markblomstene er flerårige planter, og blomstrer ikke før andre året. Det første året ser du derfor plantene kun som grønne blader uten blomster. Markblomstene nedenfor beskrives i følgende tre vegetative stadier: Frøplante, mellomstadium og større plante.

Frøplanta er ei lita plante med frøblad og de aller første varige blad. Frøblada er de første blada som dannes i spiringsfasen og som ofte visner ned etter at flere varige blad har vokst ut. Mellomstadium beskriver når det er utvikla flere varige blader, ofte i en rosett, mens større plante også kan ha fått utvikla stengler som det seinere vil komme blomster på.

 

Frøplante_ill_gullris_Ove_Hetland.jpg
Frøplante av gullris med ord som brukes i beskrivelsene. Foto Ove Hetland/NIBIO