AR50

AR50 viser Norges arealressurser tilpasset målestokk fra 1:20 000 til 1:100 000. Kartene gir forenklet informasjon på oversiktsnivå.

Fakta

AR50-datasettet består av flere temalag. Temalaget jordbruk er spesielt tilpasset bruk i arbeidet med avgrensing av kjerneområde for landbruk.

Kartene er framstilt ved generalisering av AR5 under tregrensa, og tolking av satellittbilder over tregrensa. Der en verken har hatt AR5 eller satellittbildetolkning, er det brukt informasjon fra N50.
 
Områder mindre enn 15 dekar vises ikke som egne kartfigurer, men er slått sammen med andre. 
 
AR50 som er tilgjengelig nå er 2022-versjonen, basert på AR5 årsversjon per. 31/12-2021, N50 og ny versjon av ARFJELL generert fra Sentinel-2 satellittbilder.
 
 
AR50_1 80 000_Ringebu.PNG
AR50 over Ringebu i målestokk 1: 80 000.

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten
WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon