AR50

AR50 viser Norges arealressurser tilpasset målestokk fra 1:20 000 til 1:100 000. Kartene gir forenklet informasjon på oversiktsnivå.

KONTAKTPERSON
Medarbeidere
Fakta

AR50-datasettet består av flere temalag. Temalaget jordbruk er spesielt tilpasset bruk i arbeidet med avgrensing av kjerneområde for landbruk.

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten
WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon