Myr

AR50_myr
Temakartet Myr gir informasjon om areal med myrvegetasjon. Myr kan være tresatt og vil ha kode for treslag og produktivitet.
Klasseinndeling:
 
Myr: Åpen myr, eller tresatt myr.

Bruksområder:
Sentrale bruksområder er som grunnlagskart i oversiktsplanlegging, konsekvensutredninger og utmarksforvaltning, og som referanseramme/underlag ved produksjon av forskjellige temakart.
KONTAKTPERSON