Avlop.no - Mindre avløpsanlegg

www.avlop.no er en informasjonsside for mindre avløpsanlegg, primært omfattet av kapittel 12 (<50 pe) i forurensningsforskriften. Informasjonen på nettsiden retter seg både mot saksbehandlere for mindre avløpsanlegg i kommunene, prosjekterende og utførende aktører i fht. mindre avløpsanlegg, samt privatpersoner som skal etablere eget avløpsrenseanlegg.

avlopno_banner
Foto:
Koronapandemien og vann og avløp

I forbindelse med koronapandemien oppstår mange spørsmål. Generelle råd i fht. koronaviruset kan leses på Helsenorge.no. Nyheter, informasjon og råd kan leses på Folkehelseinstituttets temaside.

Vann og avløp er definert som kritiske samfunnsfunksjoner og både Miljødirektoratet og Norsk Vann har lagt ut informasjon om  vann og avløp i forhold til korona situasjonen.

LENKER TIL SENTRALT REGELVERK FOR MINDRE AVLØPSANLEGG

Forurensningsloven

Forurensningsforskriften
Om små avløp: del 4, kap. 11, 12, 13 og 16.

Drikkevannsforskriften 

Forskrift om miljørettet helsevern
Fra Helsedepartementet

Vannforskriften

Vannportalen

Plan- og bygningsloven 

Lovdata 

Miljødirektoratet

Protokoll for vann og helse 

Rapporter Ordliste Ofte stilte spørsmål Avløpsinfo: Lenker Kurs og etterutdanning Nytt fra Avlop.no

Nettsiden har i august 2018 fått nytt utseende i tråd med NIBIO's nettsider. Utforming og oppbygging av informasjonssiden er dermed annerledes enn den tidligere infosiden. Alt tidligere innhold er imidlertid overfør til den nye nettsiden, og skal være å finne igjen her.

Nettsiden er inndelt i følgende hovedtemaer:

Kommuneveiledning gir informasjon om kommunal veiledning og kompetanse, krav til søknad om utslipp, krav til dokumentasjon av renseløsning, krav til bygging av anlegg og behov for drift og oppfølging av mindre avløpsanlegg

Kommuneveiledning

 

Hvordan velge avløpsløsning er informasjon om rensekrav og aktuelle renseløsninger, faktorer for valg av renseløsninger og kostnadsvurderinger av mindre avløpsanlegg.

Hvordan velge avløpsløsning

 

Renseløsninger er generell informasjon om oppbygging, funksjon og renseeffekt for ulike typer mindre avløpsanlegg på det norske markedet

Beskrivelser av ulike renseløsninger

 

Dokumentasjon gir informasjon om krav til dokumentasjon av de ulike typer mindre avløpsrenseanlegg

Dokumentasjonskrav for renseløsninger

 

Hytteavløp gir diverse informasjon om avløpsløsninger egnet for hyttebruk

VA i hytte-/fritidsbebyggelse

 

Informasjonen på nettsiden er tilrettelagt og bearbeidet for internett med delfinansiering av Miljødirektoratet. NIBIO er faglig ansvarlig for innholdet på nettstedet.

 

Informasjon og bilder som ligger på denne nettsiden kan fritt benyttes. Det forutsettes imidlertid at det henvises til www.avlop.no og dato for nedlasting ved bruk av bilder og tekstutklipp fra nettsiden.

 

Informasjonssiden er stadig under utvikling. Vi er derfor takknemlige for tips til korreksjoner og forebedringer av sidens innhold.

Tjenester

Nettkurs: Innføring i mindre avløpsrenseanlegg

Nettkurset «Innføring i mindre avløpsanlegg» har i mange år vært en del av et kompetansegivende kurs i mindre avløpsanlegg i regi av NIBIO og NMBU. Sammen med Norsk Vann har NIBIO og NMBU nå inngått et formelt kurssamarbeid for å utvikle nye kurs for de ulike aktører som jobber med mindre vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse. I den forbindelse er nettkurset «Innføring i mindre avløpsanlegg» faset ut.

Mer informasjon
Kompetansegivende kurs i mindre avløpsanlegg

Kompetansegivende kurs i mindre avløpsrenseanelgg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging

Mer informasjon Til tjenesten