Avløpskonferansen - små avløp, store utfordringer.
Campus Ås, mai 2020

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) og NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) vil i mai 2020 arrangere den femte avløpskonferanse for mindre avløp - Avløpskonferansen 2020! 

Tilsvarende konferanse har blitt arrangert hvert 2. år siden 2012. Avløpskonferansen på Ås skal være en fast møteplass for de ulike aktører innen mindre avløpsanlegg og avløpshåndtering i spredt bebyggelse.

Se link til konferansens nettside

Se link til foredrag fra tidligere konferanser;  

Avløpskonferansen 2018
Avløpskonferansen 2016
Avløpskonferansen 2014
Avløpskonferansen 2012  

Tidligere konferansene har hatt 120-150 deltagere, og flere utstillere. Vi håper mange også vil komme på konferansen i mai 2020.

 

Tjenester

Nettkurs: Innføring i mindre avløpsrenseanlegg

Forurensningsforskriften gir kommunene stor handlefrihet når det gjelder å godkjenne avløpsanlegg. Mange kommuner ønsker derfor å bygge opp sin kompetanse på dette området.

Mer informasjon
Kompetansegivende kurs i mindre avløpsanlegg

Kompetansegivende kurs i mindre avløpsrenseanelgg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging

Mer informasjon Til tjenesten