Hvordan velge avløpsløsning?

Dette er en veiledning for valg av avløpsløsning ved søknad om utslippstillatelse for utslipp med mindre enn 50 personekvivalenter (pe). Det vil i hovedsak si separate utslipp fra bolighus og hytter.

KONTAKTPERSON