Hopp til hovedinnholdet

Rapporter

DSC02431

Nedenfor ligger ulike rapporter med aktuelle temaer gjeldende mindre avløpsrenseanlegg. Listen gir en oversikt over aktuelle rapporter som ligger på ulike steder på informasjonssidene på www.avlop.no

NIBIO-rapport, Gjenbruk av filtermateriale fra naturbaserte avløpsanlegg, november 2016.

Rapporten beskriver gjenbruk og sluttdisponering av brukt filtermateriale fra mindre avløpsrenseanlegg. 

 

Gjenbruk av filtermateriale fra naturbaserte avløpsanlegg

2.459 MB pdf

Rapporter fra FoU-prosjekter i Morsa i 2014
Vannområdeutvalget Morsa har i mange år drevet forsknings- og utviklingsarbeid i forbindelse med mindre avløpsrenseanlegg, spesielt i forhold til minirenseanlegg. I 2014 ble FoU-prosjektet ”Optimalisering av fosforfjerning fra renseanlegg i spredt bebyggelse”, med Vannområdeutvalget Morsa som oppdragsgiver, gjennomført.

 

Grunnundersøkelse for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg
(Norsk Vann rapport 178/2010)
Rapporten er en veileder for grunnundersøkelser i forbindelse med planlegging av mindre avløpsrenseanlegg.

 

Norsk Vann Rapport 178/2010: Grunnundersøkelser for infiltrasjon – mindre avløpsanlegg

6.49 MB pdf

Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe)
Rapporten gir en skissering av behov for oppfølging av de ulike typer mindre avløpsrenseanlegg som benyttes i Norge i dag, samt hva som bør vektlegges videre for å sikre bedre oppfølging og tilfredsstillende drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg. 

 
Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget, COWI-rapport 2008

Rapporten viser resultater fra en videreføring av et pilotprosjekt i Morsa (2006-07), som blant annet ga en sterk indikasjon på at flere minirense-anlegg ikke oppfylte myndighetenes krav til fosforfjerning.

 

Rapport_Morsa COWI_nov2008.pdf

0.992 MB pdf

Optimal organisering og funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse, COWI-rapport 2007

Rapporten viser renseresultater av ulike typer minirense-anlegg, samt system for drift- og vedlikehold av nyere minirenseanlegg i Morsa-regionen.

 

Rapport_Morsa COWI_mars2007.pdf

5.161 MB pdf

Undersøkelse av mindre avløpsanlegg i normal drift, Bioforsk-rapport 2007

Rapporten sammenstiller renseresultater fra mindre avløpsanlegg i normal drift; minirenseanlegg og filterbed for boliger og gråvannsrenseanlegg med biofilter for fritidshus/hytter.