Nedenfor ligger ulike rapporter med aktuelle temaer gjeldende mindre avløpsrenseanlegg. Listen gir en oversikt over aktuelle rapporter som ligger på ulike steder på informasjonssidene på www.avlop.no

Rapporter fra FoU-prosjekter i Morsa i 2014
Vannområdeutvalget Morsa har i mange år drevet forsknings- og utviklingsarbeid i forbindelse med mindre avløpsrenseanlegg, spesielt i forhold til minirenseanlegg. I 2014 ble FoU-prosjektet ”Optimalisering av fosforfjerning fra renseanlegg i spredt bebyggelse”, med Vannområdeutvalget Morsa som oppdragsgiver, gjennomført.

 

Grunnundersøkelse for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg
(Norsk Vann rapport 178/2010)
Rapporten er en veileder for grunnundersøkelser i forbindelse med planlegging av mindre avløpsrenseanlegg.

 

Norsk Vann Rapport 178/2010: Grunnundersøkelser for infiltrasjon – mindre avløpsanlegg

6.49 MB pdf

Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe)
Rapporten gir en skissering av behov for oppfølging av de ulike typer mindre avløpsrenseanlegg som benyttes i Norge i dag, samt hva som bør vektlegges videre for å sikre bedre oppfølging og tilfredsstillende drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg. 

 
Funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse i Morsa-vassdraget, COWI-rapport 2008

Rapporten viser resultater fra en videreføring av et pilotprosjekt i Morsa (2006-07), som blant annet ga en sterk indikasjon på at flere minirense-anlegg ikke oppfylte myndighetenes krav til fosforfjerning.

 

Rapport_Morsa COWI_nov2008.pdf

0.992 MB pdf

Optimal organisering og funksjonskontroll av renseanlegg i spredt bebyggelse, COWI-rapport 2007

Rapporten viser renseresultater av ulike typer minirense-anlegg, samt system for drift- og vedlikehold av nyere minirenseanlegg i Morsa-regionen.

 

Rapport_Morsa COWI_mars2007.pdf

5.161 MB pdf

Undersøkelse av mindre avløpsanlegg i normal drift, Bioforsk-rapport 2007

Rapporten sammenstiller renseresultater fra mindre avløpsanlegg i normal drift; minirenseanlegg og filterbed for boliger og gråvannsrenseanlegg med biofilter for fritidshus/hytter.