Kompetansegivende kurs i mindre avløpsrenseanlegg
Nytt kurs i 2019

NMBU og NIBIO har siden 2009 årlig arrangert kompetansegivende kurs som gir nødvendig kunnskap og opplæring for saksbehandling, planlegging og oppfølging av mindre avløpsanlegg i henhold til kapittel 12 i forurensningsforskriften.

Kurset er hovedsaklig beregnet på saksbehandlere i kommunal sektor, areal- og miljøplanleggere, rådgivere og konsulenter. Det er også mulig for andre interesserte å delta. Kurset er et etter- og videreutdannings-kurs i regi av SEVU (seksjon for etter- og videreutdanning) ved NMBU. Fullført kurs, med innlevering av avsluttende prosjektoppgave, gir 5 studiepoeng.

Neste kurs vil arrangeres i første halvår i 2019.

For informasjon, se hjemmeside for kurset: SEVU-kurs mindre avløp


VAnndrypp - informasjonsordning fra Norsk Vann og NIBIO

Norsk Vann og NIBIO startet høsten 2015 en informasjonsordning for deg som jobber med mindre vann- og avløpsløsninger. Med jevne mellomrom vil det sendes ut et nyhetsbrev vi har kalt «VAnndrypp» med nyttige lenker, tips om regelverk, erfaringer det er verdt å dele eller informasjon om ting som er på gang.

VAnndrypp sendes ut hver cirka en gang per måned. Målet er at dette skal være et nyttig bidra til informasjon for deg som jobber med mindre vann- og avløpsløsninger, slik at du lettere kan holde deg faglig oppdatert og engasjere deg i pågående arbeid. Vår tanke er at enkel tilgjengelig informasjon er noe man aldri kan få nok av.

Hvis du har interesse av å følge oss, registrerer du deg ved å sende en e-post til Gjertrud Eid hos Norsk Vann; gjertrud.eid@norskvann.no, eller til Guro Hensel hos NIBIO, guro.hensel@nibio.no