Belgvekster

Belgvekster er en samlebetegnelse på planter som tilhører flere slekter innen erteblomstfamilien.

Belgvekster_UA.JPG
Foto: Unni Abrahamsen

    

Belgvekster har evnen til å samle nitrogen fra lufta via bakterier i knoller på røttene, de er såkalt nitrogenfikserende. Belgvekster har et høyt proteininnhold, og det gjør dem aktuelle i kostholdet både for mennesker og dyr.

De er svært gode forgrøder for andre vekster, blant annet på grunn av evnen til nitrogenfiksering. Dette er også en av hovedårsakene til at belgvekster har en sentral rolle i økologiske dyrkingssystem.

I dag dyrkes belgvekster som erter og åkerbønner i begrenset omfang i Norge, og de brukes hovedsakelig til fôr. For å kunne øke belgvekstproduksjonen i Norge må en ha tilgang på sorter som ikke krever for lang veksttid og er tilpasset norske vekstforhold.

Økt produksjon av belgvekster vil være positivt både i forhold til vekstskifte og med tanke på at norskproduserte belgvekster kan være et alternativ til importerte proteiner til fôr og mat.

Publikasjoner

Sammendrag

Soppbekjempelse i åkerbønner kan gi store meravlinger. Best effekt mot sopp får en når behandlingen gjøres ved de første symptomene på angrep. Sjokoladeflekk utvikler seg raskt i fuktig vær og en kan lett komme for seint ut med behandling. Signum er det midlet som bør velges for å oppnå best effekt. Dersom Delaro blir tillatt benyttet i åkerbønner vil dette være et aktuelt middel. Sein behandling, etter midten av juli, kan utsette høstetidspunktet i meste laget. Det er behov for å arbeide mer med sjukdommer i åkerbønner.