Hopp til hovedinnholdet

Bevaringsverdige storferaser per fylke

_DSC7926 A Rehnberg-Norsk genressurssenter150812
Østlandsk rødkolle sin sterke vekst kan ha sammenheng med at flere bønder i Østfold har satset på kjøttproduksjon av sin tradisjonelle og lokale storferase gjennom varemerket Guldkolla. Foto: Anna Rehnberg, Norsk genressurssenter.

Geografisk fordeling av de bevaringsverdige storferasene finnes i kart i Kilden som er NIBIOs hovedkartløsning. Kart og annen statistikk for rasene siden 2015 finnes også i Norsk genressurssenters rapport; Nøkkeltall om de bevaringsverdige storferasene. Følg lenkene under.

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Hvis du velger fagområde landskap og deretter temakart for landskap og bevaringsverdige storferaser kan du se kart med antall avlskyr av de bevaringsverdige storferasene i de forskjellige fylkene.
Til Kilden
Datagrunnlaget for analysene er Kuregisteret fra 2014. Kuregisteret er slektskapsdatabasen ved Norsk genressurssenter som gir oversikt over alle de bevaringsverdige storferasene. 

Kartet viser totalt antall avlskyr per fylke, med fire kategorier:

Grått: Ingen avlskyr
Gult: 1 – 100 avlskyr
Oransje: 101 – 200 avlskyr
Brunt: 201 – 483 avlskyr
 
I 2014 var det 493 landbruksforetak med bevaringsverdige storferaser, med til sammen 2482 avlskyr. Oppland er det fylke med flest slike kyr, med en femtedel av alle de registrerte avlskyrene i Norge. Hedmark og Sør-Trøndelag kommer nest på listen, med ca. 12 % hver. Finnmark er det eneste fylket uten avlskyr av de bevaringsverdige storferasene.
Bevaringsverdige storferaser