Hund

Norge har sju nasjonale hunderaser. Fire av dem er spisshunder; lundehund, buhund, norsk elghund svart og norsk elghund grå. Og tre harehunder; dunker, haldenstøver og hygenhund. Les mer om hver enkelt rase, deres utbredelse og bevaringssituasjonen under.

Norsk_buhund_foto_Yvonne_Nilsen_forsidehund
Foto:
Tre av spisshundrasene har vært brukt som jakthunder, nemlig norsk elghund grå, norsk elghund svart og norsk lundehund. Norsk buhund har vært brukt til både jakt, gjeting og vakthund.
 
De tre harehundrasene dunker, hygenhund og haldenstøver brukes primært til harejakt. Alle de norske hunderasene, bortsett fra norsk elghund grå, er så fåtallige at de regnes som truet.
Under kan du lese mer om rasene, deres utbredelse og om bevaringssituasjonen i dag.
Det finnes også mer informasjon om de norske rasene på nettsidene til Norsk kennel Klubb.