Geit

Norge har én geiterase som regnes som nasjonal og truet, og det er kystgeit. Les mer om rasen, utbredelsen og bevaringssituasjonen nederst på siden.

_DSC3211-20110915-A Rehnberg - Norsk genressurssenter - Skog og landskap_kystgeit
Foto: Anna Holene / Norsk genressurssenter / NIBIO
KONTAKTPERSON

Temaartikler