Bier

Den brune bia regnes som den opprinnelige nord-europeiske honningbia.

Den brune bia

Norsk genressurssenter ønsker at brunbia brukes i honningproduksjon og at den sikres i reinavlsområder hvor den kan formere seg uten innblanding av andre bieraser. Det er stort sett bare i Norge at den brune bia brukes i vanlig honningproduksjon. Les mer om brunbia i temaartikkelen under.
 

Temaartikler