Hest

Norge har fire nasjonale hesteraser; dølahest, fjordhest, nordlandshest/lyngshest og norsk kaldblodstraver. Les mer om de enkelte rasene nederst på siden.

Hest_hovedbilde
Foto:

Hestens rolle i Norge 

Hesten har vært et viktig redskap for mennesket gjennom historien. Dens betydning for jordbruk og skogbruk har vært stor. Også som alminnelig transportmiddel og bærer av soldater i krig har hesten spilt en viktig rolle i lange tider. Når maskinene gjorde sitt inntog og hester på jordet og i skogen ble byttet ut med traktorer og skogsmaskiner minket antallet hester på noen få år drastisk her i landet. Fra å primært ha vært et arbeidsredskap ble nå interessen for hest fanget opp i hobby- og sportsaktiviteter. I dag brukes noen hester fortsatt som tradisjonelle arbeidsdyr, men det er framfor alt innen travsport, ridning og kjøring vi finner våre norske hester.
 
Det er Norsk Hestesenter (NHS) som har ansvar for å ivareta og videreutvikle vilkårene for alle hesteraser her i landet. Det er utarbeidet avlsplaner og NHS er ansvarlig stambokførende organisasjon. NHS har et spesielt ansvar for tre av de norske hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. For kaldblodstravern er det Det Norske Travselskap som har ansvar for avlsplan og stambokføring.