Mykorrhiza – røttenes røtter

Mykorrhiza er en symbiose mellom sopp og planterøtter. Mykorrhiza er svært vanlig hos de fleste plantearter, og er naturens måte å skaffe planter næring på. Soppen blir et organ som vokser på røttene og fungerer som en forlengelse og fin forgrening av disse.

Rot med hyfer og sporer
Foto: Iver Jakobsen / København Universitet

Soppens funksjon er å ta opp næring som den transporterer tilbake til planten.  Derfor kan man kalle mykorrhiza for ”røttenes røtter”. Hos mange planter skjer nesten alt opptak av nitrogen, fosfor og mange mikronæringsstoffer ved hjelp av mykorrhizasopp.

Mykorrhiza er svært vanlig i naturen, og ca 85 prosent av alle plantearter har mykorrhiza. Evolusjonsmessig er mykorrhiza svært gammel, og fossile data viser at mykorrhiza var med å etablere landplantene da disse koloniserte Jorda for ca 420 mill. år siden. Uten mykorrhiza hadde man derfor trolig ikke hatt landplanter i den utstrekning vi har i dag. At det i dag finnes planter som ikke danner mykorrhiza er et evolusjonsmessig nyere fenomen der enkelte plantearter har utviklet nye strategier eller mekanismer for næringsopptak.

  

Rot m hyfer liten (1024x697).jpg
Rot med Hyfer. Foto: Iver Jakobsen / København Universitet

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) colonise roots of most plants; their extra-radical mycelium (ERM) extends into the soil and acquires nutrients for the plant. The ERM coexists with soil microbial communities and it is unresolved whether these communities stimulate or suppress the ERM activity. This work studied the prevalence of suppressed ERM activity and identified main components behind the suppression. ERM activity was determined by quantifying ERM-mediated P uptake from radioisotope-labelled unsterile soil into plants, and compared to soil physicochemical characteristics and soil microbiome composition. ERM activity varied considerably and was greatly suppressed in 4 of 21 soils. Suppression was mitigated by soil pasteurisation and had a dominating biotic component. AMF-suppressive soils had high abundances of Acidobacteria, and other bacterial taxa being putative fungal antagonists. Suppression was also associated with low soil pH, but this effect was likely indirect, as the relative abundance of, e.g., Acidobacteria decreased after liming. Suppression could not be transferred by adding small amounts of suppressive soil to conducive soil, and thus appeared to involve the common action of several taxa. The presence of AMF antagonists resembles the phenomenon of disease-suppressive soils and implies that ecosystem services of AMF will depend strongly on the specific soil microbiome.