Hopp til hovedinnholdet

Kan mykorrhiza brukes i plantedyrking?

20160307_111954

Foto: Erik Joner / NIBIO

Mykorrhiza bidrar allerede til planters vekst og næringsopptak i mange dyrkingssystemer.

Hvis man legger forholdene til rette for dannelse av mykorrhiza vil stedegen sopp kolonisere plantene og redusere behovet for gjødsling. I visse situasjoner kan det være ønskelig å tilsette mykorrhiza for å bedre vekst og planter helse.

Dette er særlig når planter dyrkes i sterile eller kunstige vekstmedier der det ikke finnes mykorrhiza og der næringsstoffene ikke er lettløselige. Mykorrhiza-inokulum (soppsporer til spredning i jord) er ofte dyrt og av variabel kvalitet.