Ordliste

Forklaring av fagord

Hyfer - enkle sopptråder. Disse danner gjerne et nettverk som kalles et mycel.

Inokulere – tilføre jord inokulum eller podemateriale i betydningen soppsporer el.l.

Inokulum - Podemateriale, f.eks. for sopp der soppsporer tilsettes jord eller planter

Mycel - Et nettverk av sopptråder, kan være sammenfiltret eller sammenvokst så det er lett synlig.

Mykorrhiza - En gjensidig nyttig symbiose mellom planter og visse sopp. Verdens eldste og vanligste symbiose.

Næringsstoffer - brukes gjerne om uorganiske (mineralske) stoffer som planter trenger for å vokse. De vanligste er nitrogen, fosfor og kalium. I tillegg trenger planter en rekke sporstoffer som magnesium, kobber, kobolt, sink m.fl.

Podemateriale - i soppsammenheng er dette levende deler av sopp som kan vokse og etablere seg i jord eller på planter. Det vanligste er sporer, men også større biter av mycel og hyfer i jord eller inni røtter har god virkning som podemateriale eller inokulum.

Spore - sopp formérer seg ved å danne sporer, akkurat som planter danner frø.

Stress - En reaksjon på negative miljøfaktorer slik som næringsmangel, vannmangel, sykdomsangrep, osv. 

Symbiose - Et biologisk samspill og avhengighetsforhold mellom to ulike organismer. Andre eksempler på symbioser er nitrogenfikserende bakterier og røtter av belgvekstfamilien, drøvtyggere og de encellede dyrene som lever i vomma og bryter ned cellulose i gress.