Hopp til hovedinnholdet

Mykorrhiza i skogbruket

Skogsjord Sti Nordmarka-Erik-Joner

Foto: Erik Joner / NIBIO

Alle trær i norske skoger har og er avhengige av mykorrhiza. Alle bartrær, og de fleste av de store lauvtrærne, danner ektomykorrhiza der soppene som inngår i symbiosen er de vanlige hattsoppene vi ser i skogen, inkludert matsopp.

Ektomykorrhiza har en større grad av artsspesifisitet enn andre typer mykorrhiza. Det vil si at enkelte sopp hovedsakelig koloniserer én planteart, og at ett treslag har få ulike sopp-partnere. Eksempler på dette er treslaget lerk som fortrinnsvis danner symbiose med lerkesopp.

Av samme grunn finner man noen typer matsopp i skog med samme type vegetasjon. Hvilke sopper som til en hver tid finnes i en vegetasjonstype er også et spørsmål om trærnes alder.

De soppene som etablerer mykorrhiza i unge planter er ikke de samme som de som koloniserer moden, gammel skog.