Hopp til hovedinnholdet

Ulike typer mykorrhiza

Ektomykorrhiza-Isabella_børja

Foto: Isabella Børja / NIBIO

De fire vanligste typene mykorrhiza er Arbuskulær mykorrhiza (AM), Ektomykorrhiza (ECM), Ericoid mykorrhiza og orkidé-mykorrhiza.

Disse dannes av planter innen ulike plantegrupper eller -familier: Arbuskulær mykorrhiza dannes av urteaktige planter, busker og enkelte typer trær.

Ektomykorrhiza dannes av typiske skogstrær.

Ericoid mykorrhiza dannes kun av planter i lyngplantefamilien, så som blåbær, røsslyng, krekling o.l., men også rhododendron og asalea.

Orkidé-mykorrhiza dannes av orkidéer. Visse typer planter danner ikke mykorrhiza. Dette gjelder for eksempel alle plantene i korsblomstfamilien (Cruciferae), meldefamilien (Chenopodiaceae), sivfamilien (Juncus), og starrfamilien (Carex).

Se lister over planter som danner AM og ECM