Artslister

Artslister for arbuskulær mykorrhiza (AM) og ektomykorrhiza (ECM

Artslister arbuskulær mykorrhiza (AM)

Det er vanskelig, for ikke å si nesten umulig, å gi en utømmende oversikt over hvilke planter som danner arbuskulær mykorrhiza. I forskningsverdenen sier man ofte at det er lettere å lage en liste over planter som ikke danner AM.

Generelt kan man si at alle urteaktige planter, inkludert stauder, gress, bregner og moser, samt mange busker og mindre trær, danner AM. Det er likevel noen unntak for planter som aldri danner mykorrhiza, slike som plantene i korsblomstfamilien (Brassicaceae) og meldefamilien (Chenopodioideae). Mange vannlevende planter og planter som vokser på svært fuktige steder danner også lite eller ingen mykorrhiza (f.eks. siv og starr). I filen til høyre finner du en generell oversikt over plantegrupper og utbredelsen av AM i disse (listen er sakset fra "mykorrhiza-bibelen" Mycorrhizal Symbiosis skrevet av Sally Smith og David Read utgitt på Elsevier i 2008).

Artsoversikt (lenke til pdf-dokument i høyre kolonne, tas fra gamle nettsider)

 

Artslister ECM

Ektomykorrhiza (ECM) dannes av de fleste bartrær og mange norske lauvtrær. I filen til høyre kan du se en oversikt på familie- og slektsnivå over planter som danner ektomykorrhiza (listen Artsoversikt" er hentet fra artikkelen Checklist of mycorrhiza in the British flora" av Harley & Harley (The New Phytologist vol 105), og "Oversikt ECM planter" sakset fra "mykorrhiza-bibelen" Mycorrhizal Symbiosis skrevet av Sally Smith og David Read utgitt på Elsevier i 2008). I sistnevnte er familier merket med en "B" slike som kan danne både ektomykorrhiza og arbuskulær mykorrhiza.

I de tilfeller hvor planter kan danne begge hovedtyper mykorrhiza (ektomykorrhiza og arbuskulær mykorrhiza) vil ofte jordtypen favorisere den ene eller den andre typen. Ektomykorrhiza-sopp trives ofte best i sur, organisk jord, mens sopp som danner arbuskulær mykorrhiza trives bedre i moldholdig mineraljord og ved noe høyere pH.

Artsoversikt (lenke til pdf-dokument i høyre kolonne, tas fra gamle nettsider)

Oversikt ECM planter (lenke til pdf-dokument i høyre kolonne, tas fra gamle nettsider)