Andre kart

Her har vi samlet informasjon om andre arealressurskart fra NIBIO. Se temaartikler lengre ned på siden.

KONTAKTPERSON

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten
WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon
WFS-tjenester

WFS-tjenestene (Web Feature Service) er nedlastningstjenester for våre kartdata på vektorformat.

Mer informasjon