Markfuktighet

Markfuktighetskart viser hvor det er størst sannsynlighet for økt fuktighetsinnhold i marka. Kartet tar hensyn til terrengoverflatens helning, men ikke løsmasser.

markfukt
Foto:

Markfuktighetskart leveres i rasterformat i to versjoner. Begge kan lastes ned, markfuktighetsklassene kan du se i Kilden: 

  • Markfuktighet DTW: Et raster med høydeforskjell i centimeter fra punkter til nærliggende vannmettede punkter.  
  • Markfuktighetsklasser: Et raster inndelt i syv klasser for markfuktighet etter høydeforskjell i centimeter fra punkter til nærliggende vannmettede punkter.

Kartene er beregnet med terrengmodeller fra ny norsk høydemodell DTM1 (1x1 meter) med noe utfylling av DTM10 (10x10 meter) for hvert nedbørsfelt (REGINE).  I tillegg er Dybde til vann (Depth To Water – DTW) beregnet etter høydeforskjell i centimeter fra punkter til nærliggende vannmettede punkter, dvs. bekker, elver, vann, sjø.

 

Markfuktighetskartet er initiert av skogbruksorganisasjonene. Kartet viser hvor det er størst fare for sporskader og påvirkning på vannkvalitet ved skogsdrift. Datasettet skal dekke hele landet, men er foreløpig bare tilgjengelig for kommuner med mer enn 90 % dekning av ny norsk høydemodell DTM1 (1 x 1 meter), slik status var da beregningen ble gjort høsten 2018. 

Nedlasting av filer skjer fylkesvis.