Vernskog

Skog anses som vernskog når den tjener til vern for annen skog eller gir vern mot naturskader.

KONTAKTPERSON
NIBIO har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet samlet inn vernskoggrensene i en nasjonal database og gjort disse tilgjengelig.

I henhold til Skogbruksloven § 12, anses skog som vernskog når den tjener til vern for annen skog eller gir vern mot naturskader. Det samme gjelder områder opp mot fjellet eller ut mot havet der skogen er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling.

Det er Fylkesmannens landbruksavdeling har ansvar for kartlegging av vernskoggrensene. Vernskog er samlet inn og er tilgjengelig for de områdene hvor data er sendt inn digitalt av Fylkesmannens landbruksavdelingen.

Hvilke faglige kriterier som skal ligge til grunn for kartleggingen av vernskog er klare, men temaet er ikke standardisert. Siden det ikke er definert noen standard kartleggingsmetode, varierer også metoden mellom fylkene.