Arealressursstatistikk

Statistikken gir samlet arealtall for arealklasser i AR5, samt for arealklasser, skog og snaumark i AR50. Den finnes både for kommuner, fylker og for hele landet.

AR5 har den mest detaljerte inndelingen og viser arealtilstand. Statistikken for AR5 produseres hvert år, basert på siste årsversjon. Gjeldende datasett er sist oppdatert med AR5 årsversjon fra 31/12-2023.

AR50 bygger på informasjon fra AR5, topografisk norgeskart N50 og satellittbildetolking av snaumark. Denne statistikken produseres ca. hvert tredje år. Gjeldende datasett er sist oppdatert 31/12-2021.

I tillegg oppgis det også totalt areal fra Kartverkets arealstatistikk for Norge.
 
Gå til arealressursstatistikk