Dyrkbar jord

Dyrkbar jord er arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Datasettet er etablert som et avledet datasett fra det gamle digitale markslagskartet (DMK). Det blir årlig oppdatert med informasjonen fra arealressurskartet AR5.

KONTAKTPERSON
7c Enggranskog Hogstflate_Bekkemellom Åstadalen_Løten_17062009_MIA.jpg
Dyrkbar jord kan være registrert på arealtype skog, overflatedyrka jord, innmarksbeite, åpen fastmark og myr i AR5. Foto: Michael Angeloff

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten
WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon