Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

1983

Til dokument

Sammendrag

Fra forskningsprogrammet Skogsdrift i bratt og vanskelig terreng er det publisert 22 vitenskapelige avhandlinger og 17 fagartikler. Denne rapport er et sammendrag av de viktigste resultatene fra forskningsprogrammet og omfatter en analyse av utstyr, driftsmetoder, produksjon og driftsøkonomien ved biltransporter på bratte veger, traktortransporter i bratt terreng og vinsj- og taubanedrifter.