Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

1997

Sammendrag

Det er mange faktorer som påvirker lønnsomheten i selvrekrutterende kjøttproduksjon. Et viktig poeng er å holde kostnadene på et lavt nivå, og i denne sammenhengen står fôring/oppdrett av ammekua og prisen på grovfôret sentralt. Videre må produksjonens eneste inntektsgrunnlag, kalven, sikres og forvaltes på best mulig måte, slik at vi oppnår én kalv pr. ku og år - med tilfredsstillende avvenningsvekter. I denne artikkelen blir de viktigste områdene som berører variable kostnader omtalt.

Sammendrag

Det er mange faktorer som påvirker lønnsomheten i selvrekrutterende kjøttproduksjon. Et viktig poeng er å holde kostnadene på et lavt nivå, og i denne sammenhengen står fôring/oppdrett av ammekua og prisen på grovfôret sentralt. Videre må produksjonens eneste inntektsgrunnlag, kalven, sikres og forvaltes på best mulig måte, slik at vi oppnår én kalv pr. ku og år - med tilfredsstillende avvenningsvekter. I denne artikkelen blir de viktigste områdene som berører produksjonsinntekter omtalt.