Divisjon for bioteknologi og plantehelse

ECRUSLI: Bekjemping av hønsehirse i korn, potet og grønnsaker

INAKTIV SIST OPPDATERT: 01.11.2017
Slutt: feb 2020
Start: mars 2017

Hønsehirse (Echinochloa crus-galli) er en ugrasart som er et økende problem i Norge. Ugresset har spredd seg de seinere årene fra områder nær Oslofjorden og har etablert fra Aust-Agder i sør til Hedmark i nord. Godt tilpassa biotyper i Østfold og Vestfold konkurrerer i dag godt i vårkorn og kan gi store avlingstap. Avlingstapet i mindre konkurransedyktige kulturer som grønnsaker vil være mye høyere enn i korn. Rådgivere og bønder hevder at de har problemer med å kontrollere hønsehirse selv med effektive plantevernmidler tilgjengelige. I motsetning til Norge, er hønsehirse ikke ansett som et stort problem i vårkorn i andre nordiske land.

DSCN1461.JPG
Prosjektleder Kirsten S. Tørresen forteller om potteforsøket til NMBU-studenter 12. juni 2017. Foto: Therese W Berge
Status Pågående
Start- og sluttdato 01.03.2017 - 29.02.2020
Prosjektleder Kirsten Tørresen
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk
Samarbeidspartnere Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU), Norsk Landbruksrådgiving (NLR), NLR Viken, NLR Øst, NLR Østafjells
Totalt budsjett 7 060 000
Finansieringskilde Foruten Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter-FFL og Forskningsmidler over jordbruksavtalen - JA), finansieres prosjektet av følgende (i alfabetisk rekkefølge): Bayer AS, Felleskjøpet Agri SA, Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Telemark, Fylkesmannen i Vestfold, Fylkesmannen i Østfold, Norgro AS og Strand Unikorn AS

Hovedmålet med prosjektet er å finne effektive direkte og forebyggende tiltak mot hønsehirse i korn, poteter og grønnsaker basert på ny kunnskap om biologien til denne arten i Norge

Prosjektet har fire arbeidspakker:

AP1 - Modellering av oppspiring og fenologisk utvikling i hønsehirse (leder Kirsten S. Tørresen, NIBIO)

1.2 - I vårkorn

1.3 - I kulturer under duk

AP2 - Direktetiltak mot hønsehirse (leder Therese W. Berge, NIBIO)

2.1 - Korn - feltforsøk (leder Kirsten S. Tørresen)

2.2 - Korn - sein behandling (leder Kirsten S. Tørresen)

2.3 - Grønnsaker (leder Therese W. Berge)

2.4 - Potet (leder Kirsten S. Tørresen)

AP3 - Preventive tiltak mot hønsehirse (leder Therese W. Berge, NIBIO)

3.1 - Kartlegge hønsehirse ved floghavrekontroll

3.2 - Biologisk kontroll gjennom frøpredasjon

AP4 - Formidling (leder Kirsten S. Tørresen i samarbeid med Gerd Guren, Norsk Landbruksrådgiving)

Publikasjoner i prosjektet