Presserom

Velkommen til NIBIOs presserom. Her finner du pressekontakter og fotoarkiv.

Pressekontaktar i sommarferien

På grunn av ferieavvikling er ikkje alle kommunikasjonsrådgivarane våre å treffa til ei kvar tid. Her finn du ei liste over kven som kan ta imot presseførespurnader i dei rolegaste ferievekene:

 

ferie2021.png

 

 

NIBIO sin sentrale kommunikasjonsstab har ansvaret for ekstern kommunikasjon.

Kommunikasjonsdirektøren svarar på spørsmål som gjeld NIBIO sin verksemd. Det er òg mogleg å kontakta administrerande direktør og forskningsdirektør.

Alle tilsette i kommunikasjonsstaben bidreg med å svara på spørsmål om våre publikasjonar, informasjonmateriell, nettsider og aktivitetar.

Tekst frå nibio.no kan nyttast fritt ved kjeldetilvisning. Dette gjeld òg bilete til den enkelte saka. Gjenbruk eller bruk i annan samanheng kan ikkje gjerast utan samtykke frå kommunikasjonsstaben. Ta eventuelt kontakt med ein av oss i kommunikasjonsstaben om du har spørsmål.

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenkja til. 

 
 
 
mg201910_DSC_8069.jpg
Rådyr (Capreolus capreolus). Foto: Morten Günther.

 

mg201707_DSC_2126.jpg
Blomstrende veikant. Foto: Morten Günther.

 

KONTAKTPERSON