Høringsuttalelser

NIBIO er høringsinstans i forbindelse med utarbeidelse av regelverk, retningslinjer o.l. NIBIOs høringsuttalelser legges fortløpende ut på denne siden.

Høringsuttalelse til Helsedirektoratet vedrørende nye nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) - kommentarer til «paper 3»

Sendt til Helsedirektoratet 23.03.2023

0.156 MB pdf

Høringsuttalelse til Helsedirektoratet vedrørende nye nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) - kommentarer til «paper 4»

Sendt til Helsedirektoratet 23.03.2023

0.177 MB pdf

Høringsuttalelse til Helsedirektoratet vedrørende nye nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) - kommentarer til «paper 5»

Sendt til Helsedirektoratet 23.03.2023

0.181 MB pdf

Innspill til høring om endringer i fiskeregler for Tanavassdraget i 2023

Sendt til Klima- og miljødepartementet 23.03.22023

0.156 MB pdf

Høringsinnspill til Naturrisikoutvalget

Sendt til Naturrisikoutvalget 23.03.2023

0.148 MB pdf

Høringsuttalelse - Sem solkraftverk

Sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat 20.03.2023

0.26 MB pdf

Innspill til Regional plan for klima, energi og miljø

Sendt til Innlandet fylkeskommune 10.03.2023

0.166 MB pdf

Innspill til Forslag til nye normverdier og tilstandsklasser for forurenset grunn

Send til Miljødirektoratet 20.02.2023

0.216 MB pdf

Innspill om tiltak og virkemidler for å opprettholde og forbedre økologisk tilstand i skog

Sendt til Miljødirektoratet 31.01.2023

0.12 MB pdf

Høringssvar fra NIBIO vedrørende «Endring i forskrift om plantevernmidler»

Sendt til Mattilsynet 18.01.2023

0.194 MB pdf

Høringsuttalelse til Helsedirektoratet vedrørende nye nordiske ernæringsanbefalinger (NNR) - kommentarer til «paper 2»

Sendt til Helsedirektoratet 16.01.2023

0.307 MB pdf

Høringsinnspill fra NIBIO- Tilskuddsforskrift – Mabit

Sendt til kommunal- og distriktsdepartementet 16.01.2023

0.168 MB pdf

Innspill til Forskningsstrategi 2023-2024 Stavanger kommune

Sendt til Stavanger kommune 10.01.2022

0.13 MB pdf

Høring - forslag til nasjonalt statistikkprogram 2024-2027

Sendt til Finansdepartementet 05.01.2023

0.196 MB pdf