Fakturaadresse

Alle inngående fakturaer fra våre leverandører skal sendes elektronisk.

  1. Fakturaer mottas fortrinnsvis på elektronisk handelsformat (EHF). Du må da oppgi NIBIO sitt org.nr. 988 983 837.
  2. Alternativt send faktura på e-post i PDF-format til invoice@nibio.no.

Fakturaen skal merkes med bestillers sitt ressursnummer i feltet deres ref, samt at det er fint om legger inn en merknad med riktig delprosjektnummer.

Bank:  Kontonr: 7694.05.18373
IBAN Account Number: NO9276940518373
BIC/SWIFT: DNBANOKK
Account holder's Name: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 
Bank Name: DNB Bank ASA
Bank Country: Norway