Varsling til NIBIO

NIBIO har lagt til rette for at eksterne kan varsle inn kritikkverdige forhold til vårt varslingsmottak. Om du har forhold du mener NIBIO bør kjenne til, ønsker vi at du setter deg inn i vår Varslingsplakat.

KONTAKTPERSON