Senter for presisjonsjordbruk

Senter for presisjonsjordbruk ble etablert i august 2016 og ligger på NIBIO Apelsvoll ved Kapp i Østre Toten. På Apelsvoll har det vært jevnt økende aktivitet knyttet til presisjonsjordbruk siden 2001. Formålet med senteret er å bidra til et ressurseffektivt og bærekraftig jordbruk gjennom å gjøre vegen kortere fra ny teknologi utvikles til den kommer bonden til gode.

KONTAKTPERSON
Senter-for-presisjonsjordbruk.jpg
Foto/design: Maximilian Pircher