Senter for presisjonsjordbruk

Senter for presisjonsjordbruk ble etablert i august 2016 og ligger på NIBIO Apelsvoll ved Kapp i Østre Toten. På Apelsvoll har det vært jevnt økende aktivitet knyttet til presisjonsjordbruk siden 2001. Formålet med senteret er å bidra til et ressurseffektivt og bærekraftig jordbruk gjennom å gjøre vegen kortere fra ny teknologi utvikles til den kommer bonden til gode.

Litt om presisjonsjordbruk

Presisjonsjordbruk handler om å bruke ny teknologi til å tilpasse behandlingen av jord og vekst etter behovet, som ofte varierer mye innenfor samme jordet. Vanligvis behandles hele jordet likt ut fra det en mener er riktig i gjennomsnitt. Ved presisjonsjordbruk tilpasses f.eks. gjødselmengden, sprøytemengden og kalkmengden ut fra det stedsspesifikke behovet. Dette behovet kartlegges ved å sette sammen informasjon fra mange kilder, der ulike sensorer, kamera og GNSS (globale navigasjonssystemer) spiller en sentral rolle. Slikt utstyr kan monteres på traktoren, på selvgående roboter, på UAV (ubemannet helikopter eller fly, også kalt droner) eller på satellitter.

 

Hva jobber vi med på senteret?

På senteret utvikler og tester vi teknologiske løsninger både for dagens og framtidas presisjonsjordbruk. Vår FoU-aktivitet er konsentrert rundt følgende tema:

  • Presisjonsgjødsling
  • Presisjonsbekjempelse av ugras (kjemisk og mekanisk)
  • Avansert landbruksteknikk (autostyring, redskapsstyring, beslutningsstøtte)
  • Robotisering og automatisering

Samarbeid

Vi samarbeider med mange aktører, både i inn og utland, som sammen dekker et vidt spenn – fra sluttbrukere, via sentrale markedsaktører i landbruket, til utvalgte teknologibedrifter. I tillegg kommer et utstrakt samarbeid med forskningsmiljøer over hele verden. Dette nettverket utvides stadig.

Senter-for-presisjonsjordbruk.jpg
Foto/design: Maximilian Pircher