Miljøsertifisering

NIBIO er sertifisert som Miljøfyrtårn og har med det oppfylt en rekke kriterier og krav til aktiviteter i egen virksomhet. Det kreves gode rutiner for avfall, transport, energi, innkjøp og arbeidsmiljø. Miljøsertifikatet er ikke et laurbær å hvile på. Det er et kontinuerlig arbeid!

Bilde-Miljøfyrtårn
Foto: Miljøfyrtårn
KONTAKTPERSON
Noen tall fra 2020

  • Det ble avholdt totalt 29.368 møter på Teams
  • NIBIOs CO2-avtrykk fra flyreiser ble halvert (351,3 tonn) i forhold til 2019 (639,07 tonn)