WMS-tjeneste Gjengroing

Tjenesten leverer data for gjengroing.

WMS-tjeneste gjengroing
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/gjengroing?
Tema Gjengroing
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaring Gjengroing