WMS-tjeneste Beite

Tjenesten leverer data for sist registrerte beitelag. Oppdateringen skjer i mai/juni hvert år.

WMS-tjeneste beite
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/beite?
Tema Sau_per_km2, Tapsprosent_storfe, Tapsprosent_geit, Tapsprosent_lam, Tapsprosent_sau, Tapsprosent_sau_lam, Storfe_sleppt, Geit_sleppt, Lam_sleppt, Sau_sleppt, Sau_lam_sleppt, Dyreslag, Seter, dyreslag_seter, Beitelagsgrenser
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaringer sau_per_km2, tapsprosent, storfe sleppt, geit sleppt, lam sleppt, sau sleppt, sau og lam sleppt, Dyreslag, dyreslag_seter, seter, beitelaggrenser