WMS-tjenester AR5

Tjenestene leverer data for AR5 og avledete tema.

WMS-tjenestear5
URLhttps://wms.nibio.no/cgi-bin/ar5?
TemaBonitet, Arealtype, Hovedgrupper, Skogbonitet, Treslag, Jordbruksareal, Grunnforhold, AR5grenser, areal
GetCapabilitiesKlikk her for eksempel
GetMapKlikk her for eksempel
Tegnforklaringer

  

 

WMS-tjenestear5forvaltning2
URLhttps://wms.nibio.no/cgi-bin/ar5forvaltning2?
TemaEndring_NIBIO (gruppetema), Endring_NIBIO_flate, Endring_NIBIO_punkt, Endring_geosynk (gruppetema), Endring_geosynk_i_forfjor_f, Endring_geosynk_i_forfjor_p, Endring_geosynk_i_fjor_f, Endring_geosynk_i_fjor_p, Endring_geosynk_seneste_periode_f, Endring_geosynk_seneste_periode_p, Manuskart (gruppetema), AR5flater, Sjekkes_av_kommunen, Usikre_AR5flater, Manuskart_print (gruppetema), AR5flater_print, Sjekkes_av_kommunen_print,  Usikre_AR5flater_print
GetCapabilitiesKlikk her for eksempel
GetMapKlikk her for eksempel
  Tegnforklaringer

Endring_NIBIO (gruppetema), Endring_NIBIO_punkt, Endring_geosynk (gruppetema), Endring_geosynk_i_forfjor_pEndring_geosynk_i_fjor_p,

Endring_geosynk_seneste_periode_pManuskart (gruppetema), AR5flater, Sjekkes_av_kommunen, Usikre_AR5flater, Manuskart_print (gruppetema), AR5flater_print, Sjekkes_av_kommunen_printUsikre_AR5flater_print

   

Tjenester

WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon