WMS-tjenester jordsmonn

Tjenestene leverer data for forskjellige jordsmonntema.

WMS-tjeneste Jordsmonn_harmonisert
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordsmonn_harmonisert?
Tema

Status Jordsmonnkartlegging, Dekning_kommune, Planlagt_kartlegging, Organisk materiale (Organisk), Dominerende tekstur i overflatesjiktet (Tekstur), Naturlige dreneringsforhold (Drenering), Jordsmonnklassifikasjon, Forstyrrelser utover jordarbeiding/grøfting (Forstyrrelser), Mest begrensende jordegenskap (Begrensninger)

GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaringer Status_jordsmonnkartlegging, Organisk, Tekstur, Drenering, Jordsmonnklassifikasjon, Forstyrrelser, Begrensning

 

 

WMS-tjeneste Jordsmonn
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordsmonn?
Tema Mandelpotetdyrking (kun Oppdal) Jordressurs, Jordkvalitet
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaringer Jordkvalitet, Mandelpotetdyrking, Jordressurs
 
 
WMS-tjeneste Jordkvalitet
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordkvalitet?
Tema Jordkvalitet
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaring Jordkvalitet

 

WMS-tjeneste Potensial for grønnsaksdyrking
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/grsak?
Tema klimaegnethet_blomkaal, klimaegnethet_brokkoli, klimaegnethet_boenner, klimaegnethet_gulrot, klimaegnethet_hodekaal, klimaegnethet_kinakaal, klimaegnethet_kaalrot, klimaegnethet_loek, klimaegnethet_mais, klimaegnethet_persillerot, klimaegnethet_purre, klimaegnethet_rosenkaal, klimaegnethet_roedbete, klimaegnethet_salat, klimaegnethet_selleri
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaring Klimaegnethet

 

WMS-tjeneste Erosjonsrisiko
URL

https://wms.nibio.no/cgi-bin/jordsmonn_erosjonsrisiko?

Tema Drag, DragBuffer, Erosjonsrisiko_flateerosjon
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaring Drag, Dragbuffer, Erosjonsrisiko_flateerosjon