WMS-tjenester: Skogportal

Tjenestene leverer filtrerte data fra heholdsvis Artsdatabanken og Naturbase, tilpasset skogbrukets behov.

Data fra Artsdatabanken:
WMS-tjeneste artsdata
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/artsdata?
Tema Arteriskog (gruppelag), arter_iskog_fredede, arter_iskog_prioriterte, arter_iskog_truede, arter_iskog_prioriterte_oko_funk, Arterutenforskog (gruppelag),arter_uskog_fredede, arter_uskog_prioriterte, arter_uskog_truede, arter_uskog_prioriterte_oko_funk
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaringer Arteriskog (gruppelag), arter_iskog_fredede, arter_iskog_prioriterte, arter_iskog_truede, arter_iskog_prioriterte_oko_funk, Arterutenforskog (gruppelag),arter_uskog_fredede, arter_uskog_prioriterte, arter_uskog_truede, arter_uskog_prioriterte_oko_funk
 
Data fra Miljødirektoratet:
WMS-tjeneste naturbase
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/naturbase?
Tema Naturtyperiskog (gruppelag), naturtyper_iskog_utvalgte, naturtyper_iskog_truede, naturtyper_iskog_viktige, naturtyper_iskog_eiker, Naturtyperutenforskog (gruppelag), naturtyper_uskog_utvalgte, naturtyper_uskog_truede, naturtyper_uskog_viktige, naturtyper_uskog_eiker
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaringer Naturtyperiskog (gruppelag), naturtyper_iskog_utvalgte, naturtyper_iskog_truede, naturtyper_iskog_viktige, naturtyper_iskog_eiker, Naturtyperutenforskog (gruppelag), naturtyper_uskog_utvalgte, naturtyper_uskog_truede, naturtyper_uskog_viktige, naturtyper_uskog_eiker
 
Gjødselsfelt i skog:
WMS-tjeneste gjodselsfelt_i_skog
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/gjodselsfelt_i_skog?
Tema gjodselsfelt_2017, gjodselsfelt_2018, gjodselsfelt_2019
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaringer gjodselsfelt_2017, gjodselsfelt_2018, gjodselsfelt_2019