WMS-tjeneste Miljøregistreringer i skog

Tjenesten leverer kartleggingsområder, livsmiljøfigurer og nøkkelbiotoper fra skogbruksplanleggingen.

KONTAKTPERSON
WMS-tjeneste mis
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/mis?
Tema

Kartleggingsomr, Nokkelbiotop, Staende_dod_ved,

Liggende_dod_ved, Eldre_lauvsuksesjon, Gamle_trar,

Brannflater, Rik_bakkevegetasjon, Bergvegger_alle (gruppelayer),

Bergvegger_flate, Bergvegger_linje,  Leirraviner, Bekkeklofter,

Trar_m_hengelav_alle (gruppelayer) Trar_m_hengelav,

Trar_m_hengelav_punkt, Rikbarkstrar_alle (gruppelayer),

Rikbarkstrar, Rikbarkstrar_punkt, Hule_lauvtrar_punkt,

Livsmiljo (gruppelayer), Livsmiljo_flate, Livsmiljo_linje,

Livsmiljo_punkt, Livsmiljo_ikkeutvalgt (gruppelayer),

Livsmiljo_flate_ikkeutvalgt, Livsmiljo_linje_ikkeutvalgt,

Livsmiljo_punkt_ikkeutvalgt

GetCapabilities Klikk her
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaringer

Kartleggingsomr, Nokkelbiotop, Staende_dod_ved,

Liggende_dod_ved, Eldre_lauvsuksesjon, Gamle_trar,

Brannflater, Rik_bakkevegetasjon, Bergvegger_flate,

Leirraviner, BekkeklofterTrar_m_hengelav_alle

Trar_m_hengelav, Trar_m_hengelav_punkt

Rikbarkstrar_alleRikbarkstrarRikbarkstrar_punkt

Bergvegger_alleBergvegger_linjeBergvegger_flateHule_lauvtrar_punkt, Livsmiljo, Livsmiljo_flateLivsmiljo_linje, Livsmiljo_punkt, Livsmiljo_ikkeutvalgt, Livsmiljo_flate_ikkeutvalgt, Livsmiljo_linje_ikkeutvalgt, Livsmiljo_punkt_ikkeutvalgt