Langsiktige feltforsøk

Tjenesten leverer data for langsiktige feltforsøk

WMS-tjeneste Langsiktige feltforsøk
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/feltforsok?
Tema felt_polygon, ruter
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaringer

felt_polygon