WMS-tjeneste DMK

Tjenesten leverer data fra DMK. Bruk AR5 for oppdaterte markslagstema.

WMS-tjeneste DMK
URL https://wms.nibio.no/cgi-bin/markslag?
Tema Bonitet, Myr, Marginalt_areal, Jordbruksareal, Treslag, Produksjonsevne_i_skog, Hovedgrupper_av_markslag, DMK_dyrkbar_jord, Status_markslagskartlegging, Nyttbar_myr_omdanning, Nyttbar_myr_myrkost, Nyttbar_myr_type, Arealtype_myr
GetCapabilities Klikk her for eksempel
GetMap Klikk her for eksempel
Tegnforklaringer DMK_dyrkbar_jord, Bonitet, Myr, Marginalt areal, Jordbruksareal, Treslag, Produksjonsevne i skog, Hovedgrupper av markslag, Status markslagskartlegging, Nyttbar_myr_omdanning, Nyttbar_myr_myrkost, Nyttbar_myr_type, Arealtype_myr