Frukt og bær

Frukt og bær har vært populære innslag i husholdningen i uminnelige tider. Fortsatt har gamle sorter av epler, stikkelsbær og andre frukt- og bærslag en stor tilhengerskare, og spesielle smaker vekker minner hos mange. I serien om kulturminneplanter presenteres her ti sorter av eple, plomme, kirsebær og bringebær, samt det store mangfoldet av vill bjørnebær som finnes i Norge.

Dronning-Louise_Per-Christoffer-Salvesen
Eplesorten Dronning Louise af Danmark. Foto: Per Christoffer Salvesen

Her presenteres historien om eplesortene 'Gravenstein', den eneste av de gamle  eplesortene som fortsatt er uslåelig, den helnorske 'Haugmann' og den Royale historien om 'Dronning Louise'. I norsk natur finnes også villeple som en egen truet art. 

Av kirsebær kan vi lese om de svært gamle 'Hardangerkirsebærene' og om mangfoldet av søtkirsebær. 'Keiserinnepære' er representant for det store mangfoldet av pæresorter.

Bringebær er representert med den gamle sorten 'Asker' og 'Veten', som er en suksesshistorie fra norsk bærforedling.

Les også artikkelen om det store mangfoldet av bjørnebærarter som finnes i norsk natur. Noen av dem med gode bær, andre med sure. Noen av artene er naturlige innslag i norsk flora, mens andre er innførte arter, noen av dem til og med ganske aggressive og regnes som invaderende arter.