Temakart landskap

For å sikre god, kunnskapsbasert landskapsforvaltning er det nødvendig å basere avgjørelser på godt kart- og datagrunnlag. NIBIO har som mål å bidra til dette blant annet gjennom å gjøre relevant informasjon lettere tilgjengelig. Temakartene for landskap som dere finner under Landskapsfanen på Kilden er ett slikt bidrag.

Temakart_landskap_Oskar_Puschmann
Foto: Oskar Puschmann/NIBIO Foto:
Som andre ressurser bør landskapet forvaltes på en bærekraftig måte, slik det også understrekes i den Europeiske Landskapskonvensjonen. Konvensjonen fokuserer på viktigheten av god forvaltning av alt landskap, ikke bare de sjeldne og spektakulære, men også hverdagslandskapene. Norge var det første landet som ratifiserte landskapskonvensjonen, og har derved forpliktet seg til å etterleve den.
 
En utfordring når det gjelder å forvalte landskapet er dets foranderlighet. Landskapet rundt oss påvirkes kontinuerlig av mange ulike drivkrefter. Endringer i hvordan vi driver jord- og skogbruk, endringer i bosetningsmønster, utvikling i teknologi og økonomi, historie og tradisjoner, vår opplevelse av hva som er stygt og pent, alt har potensielt konsekvenser for landskapet og hvordan vi forvalter det. Resultatet er et landskap som er i kontinuerlig endring.
 
Utfordringen i dagens landskapsforvaltning er i stor grad knyttet til at endringene skjer raskere og i større omfang enn før. Dette gjør det vanskeligere å rope varsko på et så tidlig tidspunkt at det fortsatt er mulig å påvirke prosessen. Samtidig skjer mange endringer som resultat av enkeltavgjørelser som ikke sees i sammenheng. Effektene av den enkelte avgjørelse er ofte ikke så dramatisk, men når man summerer opp over et større område (for eksempel på nasjonalt nivå) eller lengre tid (for eksempel over generasjoner) kan situasjonen være annerledes.
 
For å sikre god, kunnskapsbasert landskapsforvaltning er det nødvendig å basere avgjørelser på godt kart- og datagrunnlag. NIBIO har som mål å bidra til dette blant annet gjennom å gjøre relevant informasjon lettere tilgjengelig. Temakartene for landskap som dere finner her under Landskapsfanen på kilden er ett slikt bidrag.

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten
WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon